Henkilöstö

 

Vuoden 2015 lopussa Kemiralla oli 4 800 työntekijää (2015: 4 685). Vuonna 2016 kaikista työntekijöistä 98 prosentilla oli vakinainen ja 2 prosentilla määräaikainen työsopimus.

 
 
Henkilöstöä on 40 maassa:
 
  • Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka 52 %
  • Amerikat 38%
  • Aasia ja Tyynenmeren alue 10 %
Vuonna 2016 henkilöstöstämme 30 % oli yli 51-vuotiaita. Henkilöstöstä 26 % oli naisia.
 
Vuonna 2016 yhtiön hallituksessa oli 3 naista (43 %). Yhtiön johtoryhmässä oli 2 naista (20 %).