Liiketoiminta

 

Kemira on jakanut liiketoimintansa kolmeen asiakaslähtöiseen segmenttiin: Pulp & Paper, Oil & Mining, Municipal & Industrial. Segmenttien roolit on määritelty selkeästi Kemiran liiketoimintaportfoliossa, johon segmenttikohtaiset strategiat perustuvat.

Pulp & Paper-segmentti tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan massa- ja paperiteollisuudelle, Oil & Mining -segmentti tarjoaaa erotus- ja prosessiratkaisuja öljy- ja kaivosteollisuudelle ja Municipal & Industrial -segmentti kunnalliseen ja teolliseen vedenpuhdistukseen.

Pulp & Paper

Meillä on ainutlaatuista asiantuntemusta, jonka avulla voimme tarjota parhaat mahdolliset kemian sovellukset, sekä tukea paperin ja massan valmistajia innovoinnissa ja toiminnan jatkuvassa tehostamisessa.
 

Oil & Mining

Tarjoamme ainutlaatuisen yhdistelmän innovatiivisia kemikaaleja ja sovellusosaamista, joka parantaa prosessi- ja tuotantotehokkuutta öljyn, kaasun ja metallien talteenotossa.
 

Municipal & Industrial

Tarjoamme kunnallisille ja teollisuusasiakkaillemme mahdollisuuden parantaa vedenkäsittelyn tehokkuutta raaka- ja jätevedenkäsittelyn osaamisemme ja kemikaaliemme avulla.