Kemira - Where water meets chemistry™

 
Kemira tarjoaa asiantuntemusta, sovellusosaamista ja räätälöityjä kemikaaliyhdistelmiä runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille. Innovoimme yhdessä asiakkaidemme kanssa kestäviä ratkaisuja prosesseihin, joissa vesi ja kemia kohtaavat.
 
Keskitymme massa & paperi-, öljy- & kaasuteollisuuteen sekä vedenkäsittelyyn voidaksemme parhaalla mahdollisella tavalla tehostaa asiakkaidemme veden, energian ja raaka-aineiden käyttöä.
 
Pyrimme markkinoita nopeampaan kasvuun osaavan henkilöstön, tehokkaan organisaation ja tuote- ja palveluinnovaatioiden avulla, sekä vahvistamalla markkina-asemaamme valikoiduilla kehittyvillä markkinoilla.
 

Pulp & Paper

Meillä on ainutlaatuista asiantuntemusta, jonka avulla voimme tarjota parhaat mahdolliset kemian sovellukset, sekä tukea massan ja paperin valmistajia innovoinnissa ja toiminnan jatkuvassa tehostamisessa.
 

Industry & Water

Tarjoamme kunnallisille ja runsaasti vettä käyttäville teollisuuksille tehokasta ja vastuullista resurssien käyttöä. Vedenkäsittelyssä me autamme optimoimaan jokaisen vaiheen veden kiertokulusta. Öljy- ja kaasuteollisuudelle kemikaalimme tarjoavat parempaa tuottoa nykyisistä varannoista ja veden ja energian käytön vähennystä.