Kemira - Where water meets chemistry™

 
Kemira tarjoaa asiantuntemusta, sovellusosaamista ja räätälöityjä kemikaaliyhdistelmiä runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille. Innovoimme yhdessä asiakkaidemme kanssa kestäviä ratkaisuja prosesseihin, joissa vesi ja kemia kohtaavat.
 
Keskitymme massa & paperi-, öljy & kaasu- ja kaivosteollisuuteen sekä  vedenkäsittelyyn voidaksemme parhaalla mahdollisella tavalla tehostaa asiakkaidemme veden, energian ja raaka-aineiden käyttöä.
 
Pyrimme markkinoita nopeampaan kasvuun osaavan henkilöstön, tehokkaan organisaation ja tuote- ja palveluinnovaatioiden avulla, sekä vahvistamalla markkina-asemaamme valikoiduilla kehittyvillä markkinoilla.
 

Pulp & Paper

Meillä on ainutlaatuista asiantuntemusta, jonka avulla voimme tarjota parhaat mahdolliset kemian sovellukset, sekä tukea massan ja paperin valmistajia innovoinnissa ja toiminnan jatkuvassa tehostamisessa.
 

Oil & Mining

Tarjoamme ainutlaatuisen yhdistelmän innovatiivisia kemikaaleja ja sovellusosaamista, joka parantaa prosessi- ja tuotantotehokkuutta öljyn, kaasun ja metallien talteenotossa.
 

Municipal & Industrial

Tarjoamme kunnallisille ja teollisuusasiakkaillemme mahdollisuuden parantaa vedenkäsittelyn tehokkuutta raaka- ja jätevedenkäsittelyn osaamisemme ja kemikaaliemme avulla.