Strategia


 

The first choice in chemistry for water intensive industries

Kemiran visiona on olla “The first choice in chemistry for water intensive industries”. Tämä tarkoittaa, että tarjoamme ensiluokkaista asiantuntemusta, osaamista ja kemikaaleja, jotka mahdollistavat asiakkaidemme vesi-, energia- ja raaka-ainetehokkuuden sekä tuotteiden laadun parantamisen. Se tarkoittaa myös, että toimimme vastuullisesti, tehokkaasti ja turvallisesti. Työntekijämme ovat alansa parhaimmistoa, ja heillä on oikea palveluasenne ja intohimoa toimialaamme kohtaan.
 

Kasvu ja fokusalueet

Maailman väestönkasvu ja resurssien vähyys kasvattavat tarvetta tuottaa enemmän vähemmillä resursseilla. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi työskentelemme yhdessä vettä paljon käyttävien teollisuuden alojen kanssa.
Keskitymme edistämään ja tukemaan kannattavaa kasvua kolmella liiketoiminta-alueellamme. Saamme synergiaa samankaltaisista tuotantoprosesseista ja yhteisistä tuotantolaitoksista. Polymeerit ovat kaikissa segmenteissämme suurin tuoteryhmä.
 
Pulp & Paper -liiketoiminta-alueella meillä on ainutlaatuista kemian osaamista, ja autamme massan ja paperin valmistajia innovoimaan ja kehittämään operatiivista tehokkuutta ja vähentämään ympäristövaikutuksia.
 
Oil & Mining -liiketoiminta-alueella tarjoamme ainutlaatuisen yhdistelmän innovatiivista kemian osaamista ja sovelluksia, joilla voidaan parantaa prosessitehokkuutta ja tuottoa öljy-, kaasu- ja kaivosteollisuudessa. Kemira on toiseksi suurin polyakryyliamidien (PAM) tuottaja maailmanlaajuisesti.
 
Municipal & Industrial -liiketoiminta-alueella mahdollistamme asiakkaidemme veden käytön tehostamisen tarjoamalla osaamista ja kemikaaleja raaka- ja jäteveden käsittelyyn. Maantieteellisillä fokusalueillamme olemme raaka- ja jäteveden käsittelyssä tarvittavien kemikaalien johtava toimittaja.
 

Innovaatiot

Tutkimus ja kehitys -toiminto on kriittinen orgaanisen kasvun mahdollistaja Kemiralle ja tuo kilpailuetua prosesseissa, joissa vesi ja kemia kohtaavat. Kemiran T&K-panostusta tullaan kasvattamaan paperi-, öljy- ja kaasu- sekä kaivosteollisuuden prosessitehokkuuden innovaatioiden ja niihin liittyvien tuotelinjojen osalta. Innovaatioista saatavan liikevaihdon 10%:n tavoitetta jatkettiin vuoden 2017 loppuun. Vuonna 2016 9% liikevaihdostamme tuli uusista innovaatioista, eli tuotteista jotka ovat olleet markkinoilla alle viisi vuotta.