Osinko

Osinkopolitiikka

Kemiran osinkopolitiikan mukaisesti tavoitteena on jakaa vakaata ja kilpailukykyistä osinkoa.

Osingonmaksu

Kemira Oyj:n varsinainen yhtiökokous on pidetty perjantaina 24.3.2017 klo 10.00 Marina Congress Centerissä.

Kemira Oyj:n ("Kemira") varsinainen yhtiökokous on vahvistanut osingoksi 0,53 euroa/osake vuodelta 2016. Osinko on maksettu osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.3.2017 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä oli 11.4.2017.

 

 

Osinkohistoria

Kemira on maksanut osinkoa listautumisestaan (v. 1994) lähtien.

​Osinko/osake, EUR* ​Yhteensä, milj. EUR ​Osinkosuhde, % 1) ​Osinkototto, % 2)
​2016 ​0,53 ​81 ​88 ​4,4
​2015 ​0,53 ​81 ​84 ​4,9
​2014 ​0,53 ​81 ​84 ​5,4
​2013 ​0,53 ​81 ​76 ​4,4
​2012 ​0,53 ​81 ​69 ​4,5
​2011 ​0,53 ​81 ​59 ​5,8
​2010 ​0,48* ​73 ​61 ​4,1
​2009 ​0,27 ​41 ​37 ​2,6
​2008 ​0,25 ​30 ​86 ​4,2
​2007 ​0,50 ​61 ​95 ​3,5
​2006 ​0,48 ​58 ​50 ​2,8
​2005 ​0,36 ​44 ​49 ​2,7
​2004 ​0,34 ​41 ​53 ​3,4
​2003 ​0,33** ​39 ​52 ​3,6
​2002 ​0,30 ​36 ​49 ​4,6
​2001 ​0,30 ​36 ​52 ​4,5
​2000 ​0,30 ​37 ​18 ​5,6
​Maksetut osingot yhteensä ​898
​Tikkurila v. 2010* ​599
​GrowHow v. 2003** ​161
Yhtiöt osinkoina yhteensä ​760
Osingot yhteensä ​1658

 

 * v. 2010 Tikkurilan osakkeet jaettiin osinkoina, yhteensä 599,3 milj. euroa (3,95 euroa / osake)
** v. 2003 GrowHown osakkeet jaettiin osinkoina, yhteensä 161 milj euroa (1,34 euroa / osake)

1) Osinko / osakekohtainen tulos tai osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä, mikäli luku saatavilla
2) Osinkotuotto on laskettu käyttämällä ko. vuoden lopun päätöskurssia

Kemira siirtyi IFRS-raportointiin 1.1.2004 alkaen.