Näkymät ja taloudelliset tavoitteet

 

Näkymät vuodelle 2017

Kemira odottaa operatiivisen käyttökatteen kasvavan edellisvuodesta (2016: 302,5 miljoonaa euroa).

 

​Keskipitkän ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet
Liikevaihto markkinoita nopeampi kasvu
Käyttökateprosentti 14 - 16 %
Velkaantuneisuusaste alle 60 %