Taloustieto

Avainluvut

(vuoden 2012 luvut on järjestelty uudelleen)

Milj. euroa ​2016 ​2015 2014 2013 2012
Liikevaihto ​2 363,3 ​2 373,1 ​2 136,7 2 229,1 2 240,9
Operatiivinen käyttökate ​302,5 ​287,3 ​252,9 251,9 249,4
​Operatiivinen käyttökate, % ​12,8 ​12,1 ​11,8 ​11,3 ​11,1
Tulos/osake ​0,60 ​0,47 ​0,59 -0,21 0,12
Osinko/osake ​0,53 ​0,53 ​0,53 0,53 0,53
ROCE, % * ​8,6 8,0 ​10,7 2,8 2,6
Liiketoiminnan rahavirta ​270,6 ​247,6 ​74,2 200,3 176,3
Velkaantuneisuus, % ​54 ​54 ​42 41 42
​Investoinnit, pl. yritysostot ​212,6 ​181,7 ​140,6 ​133,5 ​134,1
Henkilöstö tilikauden lopussa ​4 818 ​4 685 ​4 248 4 453 4 853

 

*12 kuukauden liukuva keskiarvo 

Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.