Biokaasu

  • Esikäsittely 
  • Hajoaminen 
  • Hajoamiskäsittely 

Biokaasu

Biokaasuprosessi vaihtelee riippuen substraatin koostumuksesta, mädätysteknologiasta, jäännöksen käsittelystä ja kaasunkäytöstä. Kemira tarjoaa sovelluksia kaikkiin biokaasuntuotantoprosessin vaiheisiin.

Biomassan tehokas hyödyntäminen 

Biokaasu valtaa alaa lupaavana uusiutuvan energian muotona, jota käytetään sähkön ja lämmön tuottamiseen sekä biopolttoaineiden valmistamiseen. Ilmastonmuutoksen merkityksen kasvu ja kaatopaikkojen orgaanisen jätteen vähentämisen tarve ovat lisänneet mielenkiintoa biokaasuntuotantoa kohtaan. 
 
Jokainen teollinen biokaasuprosessi on ainutlaatuinen ja omaa erilaiset tarpeet substraatin koostumuksesta, mädätysteknologiasta, mädätysjäännöksen käsittelystä ja kaasunkäytöstä riippuen. Yksi tärkeä tuotannon osa-alue, jota voidaan optimoida, on mädättämön teho. Mikrobejen toimintaa tehostamalla voidaan parantaa substraatin kuormitusta ja biokaasun tuotantoa. Tämän lisäksi kustannustehokas tuotanto edellyttää myös mädätysjäännöksen ja rejektiveden tehokasta käsittelyä.
 

Tehosta prosessia Kemiran biokaasuohjelman avulla 

Kemiran biokaasuohjelmassa yhdistyvät sovellusosaaminen ja tehokkaat tuotteet. Sen avulla voit hallita koko prosessia syötöstä aina typenpoistoon asti, jolloin prosessista tulee taloudellisempi ja tehokkaampi:
 
  • Korkeampi biokaasuntuotto
  • Parempi mädätyskapasiteetti
  • Vakaat toimintaolosuhteet
  • Puhtaampi biokaasu
  • Parempi lietteenkuivaus
  • Rejektiveden parempi laatu
Kemira on sitoutunut vesikemiaan ja vedenkäsittelyyn ja tarjoaa sovellusosaamista sekä laajan valikoiman tuotteita kaikkiin biokaasuntuotantoprosessin vaiheisiin.