Kaivosteollisuus

Kaivosteollisuus

Kemiran sovellusosaaminen ja laadukkaat tuotteet parantavat tuottavuutta ja laskevat kokonaiskustannuksia koko kaivokselta metalliksi/mineraaliksi -prosessissa sekä jätteiden hallinnassa.

Kaivosalan mahdollisuudet

Mineraalien käsittelyssä kuluu runsaasti energiaa ja vettä. Kaupungistuminen, mineraalipohjaisten tuotteiden kysynnän kasvu ja mineraaliteollisuus keskittyvät yhä enemmän vedenpuutteesta kärsiville alueille. Malmin huonomman laadun vuoksi louhinnassa ja käsittelyssä kuluu entistä enemmän vettä alueilla, jotka ovat jo muutenkin muita heikommassa asemassa. 
 
Ymmärrämme, että asiakkaidemme tavoitteena on lisätä mineraalien ja metallien talteenottoa, ja tiedämme, miten tärkeää veden kierrätys ja säästäminen ovat asiakkaidemme liiketoiminnalle. Kemiran asiantuntemus veden laadun ja määrän hallinnasta mahdollistaa lisäarvon tuottamisen runsaasti vettä kuluttavissa prosesseissa sekä veden käytön ja uudelleenkäytön optimoinnin. Tunnemme läpikotaisin koko ”kaivokselta metalliksi/mineraaliksi” -prosessin ja jätteiden hallinnan. Lisäksi valmistamme laadukkaita kemikaaleja, joten voimme luoda asiakaskohtaisia ratkaisuja, jotka parantavat tuottavuutta ja laskevat kokonaiskustannuksia.
 
Tarjoamme ratkaisuja aluminan, kuparin, nikkelin, kullan, rautamalmin, hiilen, fosfaatin, valkopigmenttien, keraamin ja agglomeraattien tuottajille. Räätälöidään yhdessä ohjelma, joka parantaa energiatehokkuutta, tehostaa mineraalien ja metallien talteenottoa ja pienentää ympäristövaikutuksia.