Öljy ja kaasu

Öljy ja kaasu

Tarjoamme arvoa tuottavaa teknologiaa. Kemikaalejamme ja palvelujamme voidaan käyttää kaikkiin öljy- ja kaasusovelluksiin. Emme ainoastaan täytä asiakkaidemme tarpeita – autamme määrittämään ne uudelleen.

Perusteellinen näkemys yhdistettynä innovaatioihin

Energia-alalla puhaltavat muutoksen tuulet. Maailmanlaajuisen kysynnän vuoksi öljy- ja kaasualalla on ryhdytty hyödyntämään erilaisia erottelumenetelmiä osana nykyisten ja uusien hiilivetyvarantojen kehitystyötä.

Öljyn talteenotto-ohjelmia tehostetaan 50 vuotta vanhoilla öljykentillä, uusilla vedenalaisilla laitteilla porataan syvien vesien haastavia lähteitä ja epätavallisia lähteitä vesisärötetään. Olemme kehittäneet ja ottaneet käyttöön uuden teknologian, jonka avulla toimitamme öljyä ja kaasua taloudellisesti kestävällä ja ympäristöystävällisellä tavalla.

Kemira vastaa innovaatiokysyntään tehostamalla merkittävästi talteenottoa lähteistä, jotka olivat aikaisemmin vaikeasti saavutettavissa. Kohdennettujen tutkimusohjelmien suunnittelun ja kehityksen ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme todellista arvoa tuottavan teknologian. Tehokkaita kemikaalejamme ja palvelujamme voidaan käyttää kaikkiin öljy- ja kaasusovelluksiin, mukaan lukien seuraavat:

  • Luokkansa parhaat vesisärötys- ja stimulointitoiminnot kitkan vähentäjäaineidemme ja biosidiemme avulla

  • Hiilivedyn tehokkaampi talteenotto ja öljyhiekantuotannon integroitu vedenhallinta

  • Tehokas ”säiliöstä säiliöön” -hiutaloinninesto hiutaleiden puristustekniikasta aina höyryruiskutussovelluksiin

  • Tehokkaampi poraus tunnettujen lähteiden lisäaineidemme ja kiintoaineen käsittelyohjelmiemme avulla

Ymmärrämme, että pelkästä tuotteesta ei ole paljon hyötyä, jos sitä sovelletaan epäasianmukaisesti tai sen tehoa ei voida varmentaa. Kemira kehittää yhdessä asiakkaidensa kanssa uusia menetelmiä tuotannon ja laitteiden eheyden varmistamiseen asiakkaiden tuotantotiimeissä. Monesta ratkaisusta koostuva hiutaloinninesto-ohjelmamme yhdessä kenttäanalyysin kanssa on yksi esimerkki siitä, että pyrimme ratkaisemaan todellisia tuotantoon vaikuttavia ongelmia ja tarjoamaan asiakkaillemme oikeaa tietoa, jonka avulla he voivat hallita toimintaansa turvallisesti ja luotettavasti.

Kemira on kaikkea tätä. Ydinarvomme ovat merkkinä siitä, että sitoudumme asiakkaidemme menestykseen, välitämme ihmisistä ja ympäristöstä, edistämme toiminnan kehittämistä ja uuden luomista ja menestymme yhdessä. Emme ainoastaan täytä asiakkaidemme nykyisiä tarpeita – autamme määrittämään ne uudelleen.