Jätevedenpuhdistamon operointi

Jätevedenpuhdistamon operointi 

Vedenpuhdistuspalveluja kunnille ja teollisuudelle

Kemira on jätevesilaitosten operointipalvelun uranuurtaja, ja olemme toimittaneet asiakkaillemme ulkoistettua operointipalvelua vuodesta 2002.
 
Valitsemalla Kemiran operointipalvelun asiakkaamme saavuttavat kustannussäästöjä ja voivat rauhassa keskittyä omaan ydinosaamiseensa. Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön oman asiantuntemuksemme vedenkäsittelyssä sekä varmistamme ympäristö- ja laitosturvallisuuden.
 
Jokainen jätevesi on erilainen. Siksi tarvitaan monenlaista asiantuntemusta, joiden yhdistelmä takaa jatkuvan toimivan yhteistyön.
 

Kattava palvelukonsepti takaa toimivan operointipalvelun

Operointipalvelu toimitetaan asiakkaalle kokonaispalveluna, jossa Kemira vastaa asiakkaan puolesta esimerkiksi jätevedenpuhdistamon toiminnasta. Vaikka ympäristölupa on asiakkaan, Kemira vastaa lupaehtojen täyttämisestä operoidessaan asiakkaan omistamaa laitosta. Useamman asiakkaan yhteispuhdistamohankkeissa operointia varten perustetaan hallintoyhtiö, jonka avulla valvotaan kaikkien asiakkaiden etuja ja hallinnoidaan tase-eriä ja laskutusta.
 
Palvelukonseptimme sisältää kehityksen, riskienhallinnan, automaation ja saneerauksen, kunnossapidon sekä hallinnoinnin. Toimimme paikallisesti yhteistyössä asiakkaan ja viranomaisten kanssa. Lisäksi asiakkaamme saa käyttöönsä valtakunnalliset projektinjohdon ja kunnossapidon asiantuntijaresurssit.
 
 
  

Laatu-, ympäristö- ja työturvallisuussertifikaatit

Kemira Operon Oy:llä on laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmien sertifikaatit. Lloyd's Register Quality Assurance Ltd myönsi syyskuussa 2011 Kemira Operonille seuraavat sertifikaatit:
 
ISO 9001: 2008
ISO 14001: 2004
OHSAS 18001: 2007
 
Johtamisjärjestelmiensä sertifioinnilla Kemira Operon osoittaa sitoutumisensa toimintaprosessien ja ympäristöasioiden hallinnan jatkuvaan parantamiseen sekä henkilöstönsä turvallisuudesta huolehtimiseen ja sen jatkuvaan kehittämiseen. Operointipalvelun toiminnan kirjallinen ohjeistaminen, dokumentointi ja seuranta varmistavat toiminnan laadun ja poistavat mahdollisia riskejä.
 
Kemira Operon tuottaa kunnille ja teollisuudelle vedenkäsittelylaitosten operointipalvelua Suomessa. Jätevedenpuhdistamojen käytön ulkoistuksessa on tärkeää, että palvelut tuotetaan tehokkaasti ja ennen kaikkea turvallisesti sekä ihmisten että ympäristön kannalta. Operointipalvelun edelläkävijänä Kemira Operon kehittää toimintaansa jatkuvasti ja täyttää sertifikaattien edellyttämät vaatimukset.
 

 Menestystarinat

 
 

 Uutiset ja tapahtumat