Teollinen vedenkäsittely

  • Jätevedenkäsittely 
  • Prosessivedenkäsittely 
  • Raakavedenkäsittely 

Teollinen vedenkäsittely

Kemiralla on laaja kokemus teollisesta vedenkäsittelystä. Tarjoamme vesikemikaaleja ja innovatiivisia ratkaisuja raaka- prosessi- ja jäteveden käsittelyyn.

Tarjontamme laajuus vastaa tarpeisiin

Vesi on tärkeää monille teollisuudenaloille, missä yleensä käytetään ja käsitellään raaka-, prosessi- tai jätevettä. Vesi on puhdistettava, ennen kuin se päätyy prosessiin. Näin varmistetaan, että sen laatu ja ominaisuudet tukevat teollisuusprosessia mahdollisimman tehokkaasti. Vähintään on varmistettava, ettei siitä aiheudu vahinkoja prosessin laitteille.
 
Runsaasti vettä kuluttavilla teollisuudenaloilla kuten teräs-, elintarvike- ja juomateollisuudessa, on selkeästi kasvava kehityssuuntaus kohti vedenkierrätystä ja -uudelleenkäyttöä.  Vedenkulutuksen ja ympäristön saastumisen alentaminen nähdään tärkeänä, ja se johtaa usein myös kustannusten alenemiseen. Jätevesi on puhdistettava, jotta se voidaan palauttaa kunnalliseen viemärijärjestelmään ja lopulta takaisin luontoon.
 

Tekninen tuki helpottaa elämääsi

Kemiralla on laaja kokemus teollisesta vedenkäsittelystä. Maailmanlaajuisena toimijana vastaamme jatkuvasti veteen liittyvien haasteiden monimuotoisuuteen. Tämä on antanut meille verrattoman kokemuspankin. Tarjoamme vesikemikaaleja ja innovatiivisia ratkaisuja raaka- ja kierrätysvedenkäsittelyyn tarvittavan laadun varmistamiseksi.
 
Varmistamme, että jätevedenkäsittelyn jälkeen veden laatu on verrattavissa kohteena olevan vesistön laatuun tai jopa parempikin.