Valitse Kemira

Visiomme tarjota eniten arvoa tuottavaa asiantuntemusta ja kemikaaleja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille ohjaa kaikkea toimintaamme. Visiomme saavuttamiseksi työskentelemme yhtenä tiiminä, keskitymme luomaan arvoa asiakkaillemme, opimme yhdessä ja pyrimme luomaan työympäristön, jossa työntekijämme voivat menestyä ja tuntea iloa työstään. 

Valitse Kemira
  

Where water meets chemistry 

83 % työntekijöistämme pitää työtään mielenkiintoisena ja haastavana.
 
Globaali väestönkasvu ja luonnonvarojen niukkuus lisäävät tarvetta tuottaa enemmän vähemmällä. Työskentely niin tärkeän asian kuin vesi-, energia- ja raaka-ainetehokkuuden parissa tarjoaa aina mielenkiintoisia haasteita ja henkilökohtaisia kasvumahdollisuuksia.

Yksi globaalin yhtiön eduista on paikallisuus monessa paikassa

71 % työntekijöistämme on sitä mieltä, että Kemira tarjoaa oppimis- ja kehittymismahdollisuuksia.
 
Kemiran globaali läsnäolo tarjoaa monenlaisia uramahdollisuuksia, jotka tukevat henkilökohtaista kasvua ja urakehitystä. Tarjoamme haastavia kansainvälisiä projekteja ja yhteistyömahdollisuuksia monikulttuurisessa ympäristössä.​

Tämän päivän tarpeisiin vastaaminen tulevaisuutta vaarantamatta

Olemme vähentäneet tuotantomme päästöjä 60 % viimeisen kymmenen vuoden aikana.
 
Yritysvastuu on tärkeä osa strategiaamme parantaa asiakkaidemme vesi-, energia- ja raaka-ainetehokkuutta. Yhtä tärkeä on oma yritysvastuuohjelmamme, jolla pyrimme järjestelmällisesti minimoimaan toimintamme vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan​

Vaikuttaminen motivoi

60 % Kemiran työntekijöistä sanoo, että Kemiran visio motivoi heitä.

Vedellä on merkittävä rooli asiakkaidemme toiminnassa. Jos onnistumme parantamaan asiakkaiden veteen liittyviä prosesseja, vaikutamme merkittävästi heidän liiketoimintaansa sekä vesi-, energia- ja raaka-ainetehokkuuteensa.​

Hallitse omaa työtäsi

78 % työntekijöistämme kokee voivansa vaikuttaa omaan työhönsä riittävästi.

Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kasvuun ja otamme kaikki mukaan rakentamaan yhtiön tulevaisuutta. Vastuun antamisen, yhdenmukaisten mahdollisuuksien, tasa-arvon ja avoimen viestinnän henki kannustaa kaikkia vaikuttamaan ja olemaan aloitteellisia.​

Työskentelytapamme

Arvomme ohjaavat liiketoimintaamme, vuorovaikutustamme asiakkaiden, liikekumppaneiden ja muiden sidosryhmien kanssa sekä tavoitteidemme saavuttamista työskentelemällä yhdessä.

Sitoudumme asiakkaiden menestykseen

Asiakkaat ovat kaiken toimintamme ydin. Meille menestys merkitsee sitä, että tuotteemme, sovelluksemme ja palvelumme tuottavat asiakkaillemme todellista arvoa. Tämä edellyttää sitä, että ymmärrämme asiakkaidemme toimialoja ja liiketoimintoja, todella kuuntelemme asiakkaidemme tarpeita ja pyrimme vastaamaan niihin.

Välitämme ihmisistä ja ympäristöstä

Emme missään tilanteessa vaaranna turvallisuutta. Työntekijöidemme hyvinvointi on meille tärkeää. Haluamme tukea hyvinvointia monella tavalla, muun muassa seuraamalla säännöllisesti työntekijöiden tyytyväisyyttä. Panostamme meitä ympäröiviin yhteisöihin osallistumalla yhteisön työhön. Teemme parhaamme ympäristön ja ympärillämme olevien ihmisten suojelemiseksi.​

Edistämme toiminnan kehittämistä ja uuden luomista

Toiminnan kehittämisen ja uuden luomisen arvo tarkoittaa sitä, että meidän pitää liiketoiminnan harjoittamisen lisäksi löytää tapoja luoda uutta – olipa kyse uusista tuotteista, uusista ratkaisuista ongelmiin tai uusista työskentelytavoista. Hyödynnämme kaikki oppimismahdollisuudet, sekä onnistumiset että epäonnistumiset parantaaksemme toimintaamme.

Menestymme yhdessä

Jokaisen asiantuntemusta ja ideoita tarvitaan yhtiön kehittämiseen. Kuuntelemme toinen toisiamme ja kunnioitamme erilaisia mielipiteitä. Menestyminen merkitsee sitä, että kannamme yksilöinä vastuuta omasta ammatillisesta osaamisestamme ja varmistamme, että kehitämme itseämme hyödyntäen kaikki oppimiskeinot.