Kemira Oyj:n puolivuosikatsaus 2017: Hyvä liikevaihdon kasvu, kannattavuus alle edellisvuoden tason

20.07.2017 Pörssitiedote

Kemira Oyj
Puolivuosikatsaus
20.7.2017 klo 14.30

Kemira Oyj:n puolivuosikatsaus 2017: Hyvä liikevaihdon kasvu, kannattavuus alle edellisvuoden tason

Tämä on tiivistelmä Kemiran tammi-kesäkuun 2017 puolivuosikatsauksesta. Tammi-kesäkuun 2017 täydellinen puolivuosikatsaus taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa www.kemira.fi/sijoittajat.

Toinen neljännes

  • Liikevaihto kasvoi 5 % ja oli 617,2 miljoonaa euroa (587,8) myyntimäärien kasvun jatkuessa hyvänä sekä Industry & Water- että Pulp & Paper -segmenteissä. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa yritysostot ja -myynnit pois lukien nousi 4 %.
  • Operatiivinen käyttökate laski 2 % ja oli 77,1 miljoonaa euroa (78,9) pääasiassa korkeampien muuttuvien kustannusten vuoksi, kun taas myyntimäärät kasvoivat ja myyntihinnat tasaantuivat. Operatiivinen käyttökateprosentti laski 12,5 %:iin (13,4 %).
  • Osakekohtainen tulos laski 0,12 euroon (0,17) pääasiassa vuoden 2016 toisella neljänneksellä saadun 5 miljoonan euron myyntivoiton vuoksi.

Tammi-kesäkuu

  • Liikevaihto kasvoi 5 % ja oli 1 227,3 miljoonaa euroa (1 170,5) myyntimäärien kasvettua Industry & Water -segmentissä erityisesti Pohjois-Amerikan öljy- ja kaasuliiketoiminnassa. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa yritysostot ja -myynnit pois lukien nousi 3 %.
  • Operatiivinen käyttökate laski 4 % ja oli 146,1 miljoonaa euroa (151,7) korkeampien muuttuvien kustannusten ja alhaisempien myyntihintojen vuoksi. Operatiivinen käyttökateprosentti laski 11,9 %:iin (13,0 %).
  • Osakekohtainen tulos laski 0,24 euroon (0,33) pääasiassa alhaisemman käyttökatteen ja vuonna 2016 saadun 5 miljoonan euron myyntivoiton vuoksi.

Näkymät vuodelle 2017 (ennallaan) 

Kemira odottaa operatiivisen käyttökatteen paranevan edellisvuoden tasosta (2016: 302,5 miljoonaa euroa).

Kemiran toimitusjohtaja Jari Rosendal:

"Liikevaihdon kasvu jatkui toisella neljänneksellä. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 4 %, mikä on hyvä saavutus. Kannattavuus oli edellisvuotta matalammalla tasolla johtuen korkeammista muuttuvista kustannuksista. Neljänneksen aikana Oil & Mining- ja Municipal & Industrial -segmentit yhdistettiin yhdeksi uudeksi Industry & Water -segmentiksi. Samalla konsernin rakenteita virtaviivaistettiin vähentämällä organisaatiotasoja ja laajentamalla vastuualueita. Toimenpiteiden odotetaan tuovan 15-20 miljoonan euron säästöt (run-rate) vuoden 2017 loppuun mennessä.

Pulp & Paper -segmentissä myyntimäärät jatkoivat kasvuaan. Porissa sijaitsevan Huntsmanin (nykyisin Venatorin) tehtaan force majeure -vahingot aiheuttivat liikevaihdon menetystä, mutta muuten liikevaihdon kehitys jatkui suunnitelmien mukaisesti. Merkittävä tuotantosopimus AkzoNobelin kanssa Kiinassa päättyi neljänneksen aikana, ja kaksi muuta sopimusta Euroopassa päättyvät kolmannen ja vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Nämä tulevat lisäämään synergioita vuoden toisella puoliskolla. Kloraattikapasiteettiamme lisäävä investointi Joutsenossa on saanut kaikki tarvittavat luvat ja tehtaan odotetaan olevan tuotannossa neljännellä neljänneksellä.

Industry & Water -segmentin orgaaninen kasvu oli 9 % Pohjois-Amerikan öljy- ja kaasuliiketoiminnan myyntimäärien vahvan kehityksen ansiosta. Kannattavuus ei kuitentaan ollut tyydyttävällä tasolla, sillä ensimmäisen neljänneksen aikana tapahtunut raaka-aineiden äkillinen hinnannousu, etenkin Pohjois-Amerikassa, painoi kannattavuutta. Vedenkäsittelyliiketoiminnassa myyntimäärien kasvu jatkui.

Jatkamme strategiamme toteuttamista. Uudistunut organisaatiorakenne on voimassa 1.6. alkaen, ja tehokkuuden parantamiseen tähtäävä BOOST-ohjelma etenee mm. logistiikkatoimintojen hallintaan liittyvän muutoksen osalta Pohjois-Amerikassa. Vaikka konsernin kannattavuus oli matalammalla tasolla ensimmäisellä vuosipuoliskolla, olen luottavainen, että meneillään olevien parannustoimenpiteidemme myötä toinen vuosipuolisko on parempi kuin viime vuonna."

AVAINLUVUT

Milj. euroa 4-6/2017 4-6/2016 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016
Liikevaihto 617,2 587,8 1 227,3 1 170,5 2 363,3
Operatiivinen käyttökate 77,1 78,9 146,1 151,7 302,5
Operatiivinen käyttökate, % 12,5 13,4 11,9 13,0 12,8
Käyttökate 67,0 69,3 133,7 140,4 284,2
Käyttökate, % 10,9 11,8 10,9 12,0 12,0
Operatiivinen liikevoitto 43,6 46,6 78,6 87,5 170,1
Operatiivinen liikevoitto, % 7,1 7,9 6,4 7,5 7,2
Liikevoitto 33,5 34,9 66,2 74,1 147,0
Liikevoitto, % 5,4 5,9 5,4 6,3 6,2
Rahoituskulut, netto -7,7 -0,3 -14,4 -6,3 -19,1
Voitto ennen veroja 25,9 34,6 51,9 67,9 128,0
Tilikauden voitto 19,6 26,7 39,4 52,4 97,9
Osakekohtainen tulos, euroa 0,12 0,17 0,24 0,33 0,60
           
Sidottu pääoma* 1 749,7 1 709,6 1 749,7 1 709,6 1 718,2
Operatiivinen sidotun pääoman tuotto* 9,2 9,8 9,2 9,8 9,9
Sidotun pääoman tuotto*, % 8,0 7,9 8,0 7,9 8,6
Liiketoiminnan rahavirta 28,6 57,0 40,8 83,2 270,6
Investoinnit ilman yritysostoja 45,2 43,3 82,1 74,7 212,6
Investoinnit 45,2 43,3 82,1 72,8 210,6
Rahavirta investointien jälkeen -16,5 49,8 -41,1 47,5 97,8
Omavaraisuus, % kauden lopussa 43 44 43 44 45
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 7,18 7,30 7,18 7,30 7,68
Velkaantuneisuus, % kauden lopussa 69 61 69 61 54
           
Henkilöstö kauden lopussa 4 849 4 873 4 849 4 873 4 818

*12 kuukauden liukuva keskiarvo (Sidotun pääoman tuotto, % perustuu liikevoittoon).

Kemira esittää IFRS-raportoinnissa tiettyjä taloudellisia tunnuslukuja (vaihtoehtoiset tunnusluvut), jotka eivät ole IFRS-standardien mukaan määriteltyjä tunnuslukuja. Kemira uskoo näiden johdon seuraamien vaihtoehtoisten tunnuslukujen, kuten operatiivinen käyttökate ja operatiivinen liikevoitto, antavan hyödyllistä ja vertailukelpoista tietoa Kemiran operatiivisesta liiketoiminnan kehityksestä.                                                                                 

Kemiran esittämiä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään vastaavista IFRS-tunnusluvuista, ja niitä tulee lukea yhdessä lähinnä vastaavien IFRS-tunnuslukujen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat ovat luettavissa tässä raportissa ja osoitteessa www.kemira.fi > Sijoittajat > Taloustieto.

Kaikki osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty erikseen, minkä seurauksena yksittäisten lukujen summat saattavat poiketa esitetyistä summista.


VUODEN 2017 NÄKYMÄT (ENNALLAAN)

Kemira odottaa operatiivisen käyttökatteen paranevan edellisvuoden tasosta (2016: 302,5 miljoonaa euroa).

KESKIPITKÄN JA PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET (ENNALLAAN)

Kemiran tavoitteena on markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu ja operatiivinen käyttökateprosentti 14-16 %. Velkaantumisastetavoitteena on alle 60 %.

Helsingissä 20.7.2017

Kemira Oyj
Hallitus

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.


TALOUSTIEDOTTAMISEN AIKATAULU 2017 JA 2018

Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2017                       25.10.2017
Kemira Oyj:n tilinpäätöstiedote 2017                             8.2.2018
Osavuosikatsaus, tammi-maaliskuu 2018                    27.4.2018
Puolivuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2018                      20.7.2018
Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2018                       24.10.2018

Kemiran pääomamarkkinapäivä järjestetään Lontoossa 21.9.2017.

Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi analyytikoille ja toimittajille

Tulosjulkistustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestetään 20.7.2017 klo 16.00 GLO Hotel Kluuvissa, Kluuvikatu 4, 2. krs, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Jari Rosendal ja talousjohtaja Petri Castrén. Tilaisuus on englanninkielinen ja sen voi katsoa webcastina yhtiön internetsivuilla osoitteessa: www.kemira.com/investors. Esitysmateriaali ja tallenne webcastista ovat saatavilla yllämainituilla internetsivuilla. Suomeksi esitysmateriaali löytyy osoitteessa:

Voit osallistua Q&A-osioon puhelinkonferenssissa soittamalla noin 10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon: 09 7479 0361. Konferenssitunnus: 8255317.

Lisätietoja

Kemira Oyj
Olli Turunen, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 010 862 1255

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Tarjoamme asiantuntemusta, sovellusosaamista ja kemikaaleja, jotka parantavat asiakkaidemme lopputuotteen laatua sekä prosessi- ja resurssitehokkuutta. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2016 Kemiran liikevaihto oli noin 2,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 4 800. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.kemira.fi

Kemiran puolivuosikatsaus 2017