Pukinjärven ja Kemiran Vaasassa omistaman suljetun tehdasalueen tilanne

29.11.2017 Lehdistötiedote

Kemira Oyj
Lehdistötiedote
29.11.2017 klo 9

Kemira ja Vaasan kaupunki ovat yhteistyössä tehneet selvitystyötä eri vaihtoehdoista Pukinjärven jatkosuunnitelmien osalta. Selvitystyö ja siihen liittyvät jatkotutkimukset, kuten kattava järven pohjaa koskeva tutkimus, ovat saatettu loppuun ja tulokset on toimitettu viranomaisille. Viranomaiset ovat suositelleet Kemiran omistaman suljetun tehdasalueen puhdistustarpeen arviointia ja toteutusta ennen Pukinjärven jatkotoimenpiteiden aloittamista.

Seuraavaksi Kemira tekee jatkotutkimuksia omistamallaan maa-alueella ja yhteistyössä viranomaisten kanssa valmistellaan riskiperusteinen maa-alueen kunnostussuunnitelma ja ympäristölupa viranomaisten hyväksyttäväksi. Maaperän kunnostussuunnitelman ja sen toteutuksen arvioidaan kestävän useita vuosia.

Viranomaisten kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta ei lopullisia päätöksiä Pukinjärven suhteen ole tehty. Tällä perusteella Kemira tulee hakemaan muutoksia Pukinjärven kunnostukseen liittyvään ympäristölupaan, mukaan lukien sen aikataulu. Maaperän kunnostustyön yhteydessä jatketaan yhteistyössä järven tulevaisuuden yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja tuleville toimille haetaan myös tarvittavat ympäristöluvat.

Lisätietoja:
Kemira Oyj
Tero Huovinen, Viestintä
Puh.  010 862 1153


Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Tarjoamme asiantuntemusta, sovellusosaamista ja kemikaaleja, jotka parantavat asiakkaidemme lopputuotteen laatua sekä prosessi- ja resurssitehokkuutta. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2016 Kemiran liikevaihto oli noin 2,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 4 800. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.kemira.fi