Yritysvastuu osana Kemiran strategiaa

 
Myötävaikutamme maapallon resurssien tehokkaampaan käyttöön innovoimalla tuotteita ja ratkaisuja, jotka parantavat veden, energian ja raaka-aineiden käytön tehokkuutta asiakkaidemme tuotantoprosessiessa. Pidämme huolta, että yritysvastuu toteutuu myös omassa toiminnassamme tehokkuutta parantamalla, vastuullisia liiketapaperiaatteita noudattamalla ja riskejä hallinnoimalla.