Vastuullisuusraportointi

Julkaisut 

Me raportoimme yritysvastuun johtamisesta ja vaikutuksista Global Reporting Initiativen (GRI) G4-raportointiohjeiston Core-vaihtoehdon mukaisesti.
 
Kemiran yritysvastuuraportti julkaistaan kerran vuodessa osana vuosikertomusta. Lisäksi päivitämme tietoa saavutuksistamme neljännesvuosittain osavuosikatsaustemme yhteydessä.Osavuosikatsauksissa raportoidut yritysvastuun osa-alueet

​Yritysvastuun painopistealueet ​Suorituskykyindikaattorit ja niiden tavoitearvot ​Tilanne vuoden 2015 lopussa
​Liikekumppaneille tarkoitetut liiketapaperiaatteet ​Toimittajasopimukset, joissa liitteen mukaiset liikekumppaneille tarkoitetut liiketapaperiaatteet on allekirjoitettu, 90% vuoden 2015 loppuun mennessä ​93 %
​​​Ilmastonmuutos ​Kemiran hiili-indeksi ≤ 80 vuoden 2020 loppuun mennessä (vertailukohta vuosi 2012 = 100) ​91
(raportoidaan vuositasolla)
​Johtajuuden kehittäminen Esimiehet osallistuvat maailmanlaajuiseen johtajuusohjelmaan vähintään kerran vuosina 2013-2015, kokonaisosuus > 95% vuoden 2015 loppuun mennessä ​71 %
Työntekijöiden sitouttaminen

Työntekijöiden sitoutumisindeksi, toimialan taso tai korkeampi vuoden 2015 loppuun mennessä

Henkilöstökyselyn osallistumisaste 75-85 % vuoden 2015 loppuun mennessä

​Sitoutuminen: 67 %

Osallistuminen: 85 %

 

​Työterveys ja -turvallisuus Työntekijöiden ja alihankkijoiden työtapaturmien kokonaismäärä (TRI, miljoonaa työtuntia kohti, Kemira + alihankkija, 1 vuoden liukuva keskiarvo), tavoitteena nolla tapaturmaa ​7,2
​​Innovaatiot ​​Innovaatioista tulevan liikevaihdon osuus 10 % kokonaisliikevaihdosta vuoden 2016 loppuun mennessä ​8 %
​Osallistuminen paikallisen yhteisön hankkeisiin Jokainen Kemiran toimipaikka, jossa on yli 50 työntekijää, osallistuu vähintään kerran paikallisen yhteisön aloitteisiin vuosina 2013-2015, kokonaisosuus, 100% vuoden 2015 loppuun mennessä ​100 %