25.03.2022

Miksi sijoittaa Kemiraan?

Syyt sijoittaa

Kannattavaa kasvua

Painopiste kannattavassa, kestävän kehityksen kasvussa. Operatiivinen käyttökateprosentti 15,9 % ja operatiivinen liikevoittoprosentti 8,4 % vuonna 2021.

 

Huokutteleva osionko

Osinkopolitiikka: kilpailukykyinen ja ajanmyötä kasvava osionko. Vuodelta 2021 maksetaan osinkoa 0,58 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa 0,29 euron erässä huhti- ja marraskuussa.

Kasvava painopiste kestävään kehitykseen

Kemiran tavoitteena on olla johtava kestävien kemiallisten ratkaisujen toimittaja vesi-intensiivisille teollisuudenaloille.

Lue lisää, miksi sijoittaa Kemiraan

Vahva kannattavuuden parannus

Houkutteleva osinko

Kestävä kehitys strategian ytimessä

VIISI TÄRKEINTÄ VASTUULLISUUSTEEMAA

TURVALLISUUS
Turvallinen liiketoiminta on myös kestävää liiketoimintaa. Ihmisten, tuotteiden ja prosessien turvallisuus on koko toimintamme perusta.

IHMISET
Työntekijämme ovat kestävyysmurroksemme muutosvoima. Monimuotoinen ja osallistava kulttuuri mahdollistavat että tulemme parhaana itsenämme töihin joka päivä.

VESI
Uskomme että puhdas vesi ja viemäröinti kuuluu kaikille. Olemme esimerkkinä maailmanluokan vesihuollolle.

KIERTOTALOUS
Kestävyys on keskeistä jokaiselle hankkeelle. Kestävä kemia ja digitaaliset ratkaisut kiihdyttävät bio- ja kiertotaloutta.

ILMASTO
Vähennämme ilmastovaikutustamme läpi arvoketjun. Puhdas energia ja prosessit tukevat kunnianhimoamme olla hiilineutraali 2045 mennessä.

Vahva markkina-asema

Kemiralla on vahva markkina-asema Pulp & Paper – sekä Industry & Water -segmenteissä

Ruskeita pahvipakkauksia.

 

PULP & PAPER

Loppumarkkina: sellu, pakkauskartonki, pehmopaperi, paino- sekä kirjoituspaperi

Kemiran markkina-asema:

  • #2, arvioitu markkinaosuus noin 16 %.

Kemiran kilpailuedut:

  • kemian asiantuntemus
  • pitkät asiakassuhteet
  • laaja tuotetarjonta kaikille Pulp & Paper -liiketoiminnan sovelluksille
  • suuri ja luotettava toimija; tuotteiden toimitusvarmuus

 

A person holding a glass under pouring tap water.

 

INDUSTRY & WATER

Loppumarkkina: kunnallinen ja teollinen vedenpuhdistus, öljy- ja -kaasuteollisuuden sovellukset (liuskeöljy- ja -kaasuteollisuus, kemiallisesti tehostettu öljyn talteenotto, öljyhiekkojen vedenkäsittely), kaivosteollisuus.

Kemiran markkina-asema:

  • vedenkäsittelyliiketoiminta: Kemiran markkinaosuus noin 30 % saostuskemikaaleissa ja noin 20 % polymeereissä EMEA:ssa ja Pohjois-Amerikassa
  • Oil & Gas -liiketoiminta: Kemiran markkinaosuus 20 % polymeereissä liuskeöljy- ja -kaasuteollisuudessa

Kemiran kilpailuedut:

  • vahva markkinaosuus vedenkäsittelyliiketoiminnassa valituilla alueilla
  • suuri ja luotettava toimija; tuotteiden toimitusvarmuus
  • räätälöityjä ratkaisuja Oil & Gas -liiketoiminnan sovelluksille