28.09.2021

Miksi sijoittaa Kemiraan?

Syyt sijoittaa

Kannattavaa kasvua

Painopiste kannattavassa, kestävän kehityksen kasvussa. Operatiivinen käyttökateprosentti parani 17,9 %:iin ja operatiivinen liikevoittoprosentti 9,8 %:iin vuonna 2020.

 

Huokutteleva osionko

Päivitetty osinkopolitiikka: kilpailukykyinen ja ajanmyötä kasvava osionko. Osinko nousi 0,58 euroon (0,56) ja maksetaan kahdessa 0,29 euron erässä huhti- ja marraskuussa.

Kasvava painopiste kestävään kehitykseen

Kemiran tavoitteena on olla johtava kestävien kemiallisten ratkaisujen toimittaja vesi-intensiivisille teollisuudenaloille.

Lue lisää, miksi sijoittaa Kemiraan

Vahva kannattavuuden parannus

Houkutteleva osinko

Kestävä kehitys strategian ytimessä

VIISI TÄRKEINTÄ VASTUULLISUUSTEEMAA

TURVALLISUUS
Tuotteidemme turvallinen tuotanto ja niiden turvallinen käyttö koko elinkaaren ajan, vahva turvallisuuskulttuuri

IHMISET
Vahva yrityskulttuuri, monimuotoisuus ja sitoutuminen ihmisiin

VESIAutamme varmistamaan turvallisen puhtaan veden ihmisille ja luonnolle
Ratkaisut turvallisen ja puhtaan veden takaamiseksi ja veteen liittyvien riskien hallitseminen tehokkaasti

KIERTOTALOUSTeemme kiertotaloudesta todellisuutta
Asiakkaan resurssitehokkuuden parantaminen. Biopohjaisten ja kierrätettyjen raaka-aineiden käytön lisääminen.

ILMASTOKemira edesauttaa rakentamaan hiilineutraalia yhteiskuntaa
Tavoitteena olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä, ja vähentää scope 1 -ja scope 2 -hiilidioksidipäästöjä 30 %:lla vuoteen 2030 mennessä (Scope 1 ja scope 2 päästöjä.)

Vahva markkina-asema

Kemiralla on vahva markkina-asema Pulp & Paper – sekä Industry & Water -segmenteissä

Ruskeita pahvipakkauksia.

 

PULP & PAPER

Loppumarkkina: sellu, pakkauskartonki, pehmopaperi, paino- sekä kirjoituspaperi

Kemiran markkina-asema:

  • #2, arvioitu markkinaosuus noin 16 %.

Kemiran kilpailuedut:

  • kemian asiantuntemus
  • pitkät asiakassuhteet
  • laaja tuotetarjonta kaikille Pulp & Paper -liiketoiminnan sovelluksille
  • suuri ja luotettava toimija; tuotteiden toimitusvarmuus

 

A person holding a glass under pouring tap water.

 

INDUSTRY & WATER

Loppumarkkina: kunnallinen ja teollinen vedenpuhdistus, öljy- ja -kaasuteollisuuden sovellukset (liuskeöljy- ja -kaasuteollisuus, kemiallisesti tehostettu öljyn talteenotto, öljyhiekkojen vedenkäsittely), kaivosteollisuus.

Kemiran markkina-asema:

  • vedenkäsittelyliiketoiminta: Kemiran markkinaosuus noin 30 % saostuskemikaaleissa ja noin 20 % polymeereissä
  • Oil & Gas -liiketoiminta: Kemiran markkinaosuus 25 % polymeereissä liuskeöljy- ja -kaasuteollisuudessa

Kemiran kilpailuedut:

  • vahva markkinaosuus vedenkäsittelyliiketoiminnassa valituilla alueilla
  • suuri ja luotettava toimija; tuotteiden toimitusvarmuus
  • räätälöityjä ratkaisuja Oil & Gas -liiketoiminnan sovelluksille