Johdon liiketoimet

Kemira Oyj: Ilmoitus johtohenkilön liiketoimesta; Kaisa Hietala on vastaanottanut Kemiran osakkeita osana hallituksen palkkioita

Kemira Oyj
Johtohenkilöiden liiketoimet
9.5.2018 klo 11.00

Kemira Oyj: Ilmoitus johtohenkilön liiketoimesta; Kaisa Hietala on vastaanottanut Kemiran osakkeita osana hallituksen palkkioita

Kemira Oyj:n varsinainen yhtiökokous 21.3.2018 päätti, että yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkiot maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön hallussa olevina osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Tämän päätöksen mukaisesti hallituksen jäsen Kaisa Hietalalle on luovutettu yhtiön omia osakkeita seuraavasti:

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Hietala, Kaisa
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: KEMIRA
LEI: 74370031Y7RK5H88CQ48

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 74370031Y7RK5H88CQ48_20180508122724_2
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2018-05-08
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009004824
Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1 416 Yksikköhinta:  0 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 1 416 Keskihinta:  0 EUR

Osakkeiden kokonaisomistus kaupan jälkeen: 4 236 osaketta

Lisätietoja


Kemira Oyj
Olli Turunen, sijoittajasuhdejohtaja
Puh.  010 862 1255

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Tarjoamme asiantuntemusta, sovellusosaamista ja kemikaaleja, jotka parantavat asiakkaidemme lopputuotteen laatua sekä prosessi- ja resurssitehokkuutta. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2017 Kemiran liikevaihto oli noin 2,5 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 4 732. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.kemira.fi

We use cookies to improve your experience on our website. Read more about our cookie policy and privacy statement.