Pörssitiedote

Kemira Oyj: Muutos omien osakkeiden lukumäärässä

Kemira Oyj
Pörssitiedote
7.1.2020 klo 14.00

Kemira Oyj: Muutos omien osakkeiden lukumäärässä

Kemira Oyj:lle on 7.1.2020 palautunut 1 360 osaketta.

Palautus liittyy 6.3.2018 tiedotettuun osakeantiin, jossa yhtiön omia osakkeita luovutettiin kannustinjärjestelmään kuuluville avainhenkilöille vuoden 2017 ansaintajaksolta. Osakkeet palautuvat yhtiölle järjestelmän ehtojen perusteella.

Palautuksen jälkeen yhtiön omien osakkeiden lukumäärä on 2 694 471.

Lisätietoja


Kemira Oyj
Mikko Pohjala, sijoittajasuhdejohtaja
Puh.  040 838 0709

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2018 Kemiran liikevaihto oli noin 2,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 4 915. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi

Share

We use cookies to improve your experience on our website. Read more about our cookie policy and privacy statement.