Pörssitiedote

Kemira Oyj: Muutos omien osakkeiden lukumäärässä

Kemira Oyj
Pörssitiedote
23.8.2019 klo 9.00

Kemira Oyj: Muutos omien osakkeiden lukumäärässä

Kemira Oyj:lle on 22.8.2019 palautunut 12 522 osaketta.

Palautus liittyy 6.3.2018 ja 7.3.2019 tiedotettuihin osakeanteihin, joissa yhtiön omia osakkeita luovutettiin kannustinjärjestelmään kuuluville avainhenkilöille vuoden 2017 ja 2018 ansaintajaksoilta. Osakkeet palautuvat yhtiölle järjestelmän ehtojen perusteella.

Palautuksen jälkeen yhtiön omien osakkeiden lukumäärä on 2 693 111.

Lisätietoja


Kemira Oyj
Olli Turunen, sijoittajasuhdejohtaja
Puh.  040 552 8907

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2018 Kemiran liikevaihto oli noin 2,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 4 915. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.kemira.fi

Jaa

We use cookies to improve your experience on our website. Read more about our cookie policy and privacy statement.