Pörssitiedote

Kemira Oyj:n puolivuosikatsaus 2018: Liikevaihdon kasvu jatkui Industry & Water -segmentin tukemana

Kemira Oyj
Puolivuosikatsaus
20.7.2018 klo 8.30

Kemira Oyj:n puolivuosikatsaus 2018: Liikevaihdon kasvu jatkui Industry & Water -segmentin tukemana

Tämä on tiivistelmä Kemiran tammi-kesäkuun 2018 puolivuosikatsauksesta. Tammi-kesäkuun 2018 täydellinen puolivuosikatsaus taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa www.kemira.fi/sijoittajat.

Toinen neljännes

  • Liikevaihto kasvoi 5 % ja oli 647,6 miljoonaa euroa (617,2) korkeampien myyntihintojen ansiosta, erityisesti Industry & Water -segmentissä, valuuttakurssimuutosten negatiivisesta vaikutuksesta huolimatta. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa yritysostot ja -myynnit pois lukien nousi 9 %.
  • Operatiivinen käyttökate nousi 4 % ja oli 80,2 miljoonaa euroa (77,1), kun myyntihintojen kasvu kumosi korkeampien muuttuvien kustannusten vaikutuksen. Valuuttakurssimuutoksilla oli noin 9 miljoonan euron negatiivinen vaikutus. Operatiivinen käyttökateprosentti oli 12,4 % (12,5 %). Käyttökate kasvoi 23 % ja oli 82,5 miljoonaa euroa (67,0) vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien ansiosta.
  • Osakekohtainen tulos nousi 0,14 (0,12) euroon pääasiassa korkeamman operatiivisen käyttökatteen ja luovutusvoiton seurauksena.

Tammi-kesäkuu

  • Liikevaihto nousi 3 % ja oli 1 261,4 miljoonaa euroa (1 227,3) myyntihintojen ja -määrien kasvun jatkuessa erityisesti Pohjois-Amerikan öljy- ja kaasuliiketoiminnassa, mitkä enemmän kuin kumosivat valuuttakurssimuutosten negatiivisen vaikutuksen. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa yritysostot ja -myynnit pois lukien nousi 8 %.
  • Operatiivinen käyttökate nousi 2 % ja oli 149,6 miljoonaa euroa (146,1), kun myyntihintojen kasvu enemmän kuin kumosi korkeampien muuttuvien kustannusten vaikutuksen. Valuuttakurssimuutoksilla oli noin 16 miljoonan euron negatiivinen vaikutus. Operatiivinen käyttökateprosentti oli 11,9 % (11,9 %). Käyttökate kasvoi 13 % ja oli 150,7 miljoonaa euroa (133,7).
  • Osakekohtainen tulos nousi 0,28 (0,24) euroon pääasiassa korkeamman operatiivisen käyttökatteen ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien seurauksena.

Yhteisyritys/yritysosto kiinalaisen AKD-vahavalmistajan kanssa

Kemira sopi vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä yhteisyrityksen (uusi yhtiö) perustamisesta Tianchengin kanssa. Kemiran omistusosuus uudesta yhtiöstä on 80 prosenttia ja Tianchengin 20 prosenttia. Uusi yhtiö tulee valmistamaan pääasiassa AKD-vahaa ja sen keskeistä raaka-ainetta, rasvahappokloridia. Kaupan loppuun saattaminen edellyttää tiettyjen ehtojen täyttymistä ja odottaa edelleen tiettyjä hyväksyntöjä viranomaisilta.

Kemiran toimitusjohtaja Jari Rosendal:

“Vahva orgaaninen kasvu jatkui vuoden toisella neljänneksellä. Myyntihintojen korotukset alkoivat vaikuttaa, mikä on erittäin tarpeellista kasvavien muuttuvien kustannusten kompensoimiseksi. Viime vuoteen verrattuna valuuttakurssimuutoksilla ja erityisesti EUR/USD-valuuttakurssilla oli edelleen negatiivinen vaikutus kannattavuuteen.

Pulp & Paper -segmentissä orgaaninen kasvu jatkui hyvällä tasolla ja oli toisella neljänneksellä 6 %. Yleisesti ottaen globaalit megatrendit ovat sellu- ja paperiteollisuuden, ml. kemikaalivalmistajien kannalta suotuisia. Esimerkiksi vaihtoehtoisten materiaalien kehittämien kertakäyttöisille muovituotteille tuo Kemiralle mahdollisuuksia. Biopohjaisten ja biologisesti hajoavien materiaalien tarve kasvaa, ja Kemira on arvoketjussa hyvässä asemassa auttamaan kartonginvalmistajia kehittämään kestäviä pakkausmateriaaleja.

Industry & Water -segmentin orgaaninen kasvu oli toisella neljänneksellä 14 % öljy- ja kaasuliiketoiminnan vahvan kysynnän ansiosta. Kannattavuus parani merkittävästi myyntihintojen kasvun ansiosta. Markkinatrendit ovat positiivisia niin öljy- ja kaasuliiketoiminnassa kuin vedenkäsittelyssä. Juomavedenvalmistajien haasteina ovat usein raakaveden laadun heikkeneminen ja turvallista sekä puhdasta juomavettä koskevan sääntelyn tiukentuminen. Kemiran vuosikymmenten kokemukseen perustuva T&K- ja teknologiaosaaminen vesimarkkinoilla auttaa toimijoita vastaamaan turvallista juomavettä koskeviin vaatimuksiin.

Pyrimme edelleen parantamaan kannattavuutta ja toteutamme kannattavuutta tukevia toimia. Kemira odottaa vuoden 2018 operatiivisen käyttökatteen kasvavan edellisvuoden tasosta.”

AVAINLUVUT

Milj. euroa 4-6/2018 4-6/2017 1-6/2018 1-6/2017 1-12/2017
Liikevaihto 647,6 617,2 1 261,4 1 227,3 2 486,0
Operatiivinen käyttökate 80,2 77,1 149,6 146,1 311,3
Operatiivinen käyttökate, % 12,4 12,5 11,9 11,9 12,5
Käyttökate 82,5 67,0 150,7 133,7 282,4
Käyttökate, % 12,7 10,9 11,9 10,9 11,4
Operatiivinen liikevoitto 45,1 43,6 79,0 78,6 170,3
Operatiivinen liikevoitto, % 7,0 7,1 6,3 6,4 6,9
Liikevoitto 38,5 33,5 71,2 66,2 141,4
Liikevoitto, % 5,9 5,4 5,6 5,4 5,7
Rahoituskulut, netto -7,4 -7,7 -11,3 -14,4 -28,9
Voitto ennen veroja 31,1 25,9 59,9 51,9 112,6
Tilikauden voitto 23,5 19,6 46,6 39,4 85,2
Osakekohtainen tulos, euroa 0,14 0,12 0,28 0,24 0,52
     
Sidottu pääoma* 1 754,6 1 749,7 1 754,6 1 749,7 1 763,2
Operatiivinen sidotun pääoman tuotto*, % 9,7 9,2 9,7 9,2 9,7
Sidotun pääoman tuotto*, % 8,3 8,0 8,3 8,0 8,0
Liiketoiminnan rahavirta 23,4 28,6 57,9 40,8 205,1
Investoinnit ilman yritysostoja 39,8 45,2 63,0 82,1 190,1
Investoinnit 37,4 45,2 59,8 82,1 190,1
Rahavirta investointien jälkeen -12,9 -16,5 3,5 -41,1 13,0
Omavaraisuus, % kauden lopussa 43 43 43 43 44
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 7,42 7,18 7,42 7,18 7,61
Velkaantuneisuus, % kauden lopussa 67 69 67 69 59
   
Henkilöstö kauden lopussa 4 858 4 849 4 858 4 849 4 732

*12 kuukauden liukuva keskiarvo (Sidotun pääoman tuotto, % perustuu liikevoittoon).

Kemira esittää IFRS-raportoinnissa tiettyjä taloudellisia tunnuslukuja (vaihtoehtoiset tunnusluvut), jotka eivät ole IFRS-standardien mukaan määriteltyjä tunnuslukuja. Kemira uskoo pääomamarkkinoiden ja Kemiran johdon seuraamien vaihtoehtoisten tunnuslukujen, kuten orgaaninen kasvu*, käyttökate, operatiivinen käyttökate, rahavirta investointien jälkeen ja velkaantumisaste, antavan hyödyllistä ja vertailukelpoista tietoa Kemiran liiketoiminnan kehityksestä ja taloudellisesta tilanteesta. Tietyt vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat myös palkitsemisen tuloskriteerejä.

Kemiran esittämiä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään vastaavista IFRS-tunnusluvuista, ja niitä tulee lukea yhdessä lähinnä vastaavien IFRS-tunnuslukujen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat ovat luettavissa tässä raportissa ja osoitteessa www.kemira.fi > Sijoittajat > Taloustieto.

Kaikki osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty erikseen, minkä seurauksena yksittäisten lukujen summat saattavat hieman poiketa esitetyistä summista.

*Liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa yritysostot ja -myynnit pois lukien.

NÄKYMÄT VUODELLE 2018 (ENNALLAAN)

Kemira odottaa operatiivisen käyttökatteen kasvavan edellisvuoden tasosta (2017: 311,3 miljoonaa euroa).

KESKIPITKÄN JA PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET (ENNALLAAN)

Kemiran tavoitteena on markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu ja operatiivinen käyttökateprosentti 14-16 %. Velkaantumisastetavoitteena on alle 60 %.

Helsingissä 19.7.2018

Kemira Oyj
Hallitus


SIJOITTAJAKALENTERI 2018 JA 2019

Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2018                       24.10.2018
Kemira Oyj:n tilinpäätöstiedote 2018                            8.2.2019
Osavuosikatsaus, tammi-maaliskuu 2019                    26.4.2019
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2019                      19.7.2019
Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2019                       24.10.2019

Varsinainen yhtiökokous pidetään Marina Congress Centerissä 21.3.2019.

Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi analyytikoille ja toimittajille

Tulosjulkistustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestetään perjantaina 20.7.2018 klo 13.00 GLO Hotel Kluuvissa, Kluuvikatu 4, 2. krs, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Jari Rosendal ja talousjohtaja Petri Castrén. Tilaisuus on englanninkielinen ja sen voi katsoa webcastina yhtiön internetsivuilla osoitteessa: www.kemira.com/investors. Esitysmateriaali ja tallenne webcastista ovat saatavilla yllämainituilla internetsivuilla. Suomeksi esitysmateriaali löytyy osoitteessa: www.kemira.fi/sijoittajat.

Voit osallistua Q&A-osioon puhelinkonferenssissa soittamalla noin 10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 81710495. Konferenssitunnus: 97294154#.

Lisätietoja

Kemira Oyj
Olli Turunen, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 040 552 8907

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Tarjoamme asiantuntemusta, sovellusosaamista ja kemikaaleja, jotka parantavat asiakkaidemme lopputuotteen laatua sekä prosessi- ja resurssitehokkuutta. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2017 Kemiran liikevaihto oli noin 2,5 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 4 732. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.kemira.fi

Kemira puolivuosikatsaus 2018

Jaa

We use cookies to improve your experience on our website. Read more about our cookie policy and privacy statement.