Uutinen

Kemiran Eläkesäätiö Neliapila ja Bonava ovat allekirjoittaneet esisopimuksen Espoossa sijaitsevan maa-alueen kehittämisestä

Kemiran työntekijöiden Eläkesäätiö Neliapila ja Bonava Suomi Oy ja ovat 12.6.2018 allekirjoittaneet kiinteistökaupan esisopimuksen, jolla Bonava Suomi Oy alkaa suunnitella ja kehittää yhdessä Neliapilan ja Kemiran kanssa Espoon Finnoossa sijaitsevaa noin 50 000 m2 maa-aluetta asuin- ja toimistokäyttöön.

Neliapilan omistamalla tontilla sijaitsee Kemiran suurin tutkimuskeskus, jossa työskentelee yli 150 tutkijaa ja asiantuntijaa. Tutkimuskeskus palvelee maailmanlaajuisesti kaikkia Kemiran liiketoiminta-alueita ja sen asiakkaita.

”Kemiran tavoitteena on varmistaa strategisesti tärkeän tutkimuskeskuksen toiminta pitkällä aikavälillä. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa kokonaan uusi toimitila ja laboratoriotilat nykyiselle tontille”, toteaa Matthew R. Pixton, Kemiran teknologiajohtaja.

Kiinteistökaupat edellyttävät toteutuakseen asemakaavan muutosta. Osapuolet tavoittelevat asemakaavan muuttamista asuin- ja toimistokäyttöön yhteisenä tahtotilanaan kehittää Finnoon alueelle monipuolista asuntotarjontaa eri elämänvaiheisiin ja tarpeisiin. Lopulliset tonttikaupat allekirjoitetaan, kun esisopimuksen ehdot ovat täyttyneet ja asemakaavamuutos tulee lainvoimaiseksi.

”Bonava on luotettava kumppani, jonka arvot, kuten kestävä kehitys ja resurssitehokkuus sopivat hyvin Kemiralle. Bonavan ja heidän projektiryhmänsä referenssit antavat uskottavuutta heidän kyvystään toteuttaa hanke sovitusti ja yhdessä Kemiran kanssa osallistua nopeasti kasvavan Espoon kaupungin kehitykseen”, jatkaa Sampo Lahtinen, Kemiran Espoon tutkimus- ja kehityskeskuksen johtaja.

Lisätietoja

Kemira Oyj
Jari Tolvanen
Puh. 050 573 2526

Bonava Suomi Oy
Jyri Raunio, yksikönjohtaja
Puh. 010 400 2548

Joanna Linnermo-Kumpuoja, viestintäpäällikkö
Puh. 010 400 2778 tai viestinta@bonava.fi

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Tarjoamme asiantuntemusta, sovellusosaamista ja kemikaaleja, jotka parantavat asiakkaidemme lopputuotteen laatua sekä prosessi- ja resurssitehokkuutta. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2017 Kemiran liikevaihto oli noin 2,5 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 4 732. Kemiran osakkeet on listattu NASDAQ Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi

Bonava on Pohjois-Euroopan johtava asuntorakennuttaja. Olemme luoneet koteja ja naapurustoja jo 1930-luvulta lähtien. Bonava toimii Ruotsissa, Saksassa, Suomessa, Tanskassa, Norjassa, Pietarissa, Virossa ja Latviassa 2000 ammattilaisen voimin. Liikevaihtomme vuonna 2017 oli noin 1,5 miljardia euroa. Bonava on listattu Nasdaq Tukholmassa. www.bonava.com

Share

We use cookies to improve your experience on our website. Read more about our cookie policy and privacy statement.