Nimitystoimikunta

Vuoden 2012 yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan valmistelemaan vuosittain hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevia ehdotuksia seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunta koostuu neljän suurimman osakkeenomistajan edustajista kunkin kalenterivuoden 31.8. tilanteen perusteella. Lisäksi toimikuntaan kuuluu asiantuntijajäsenenä Kemira Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Konsernin lakiasiainjohtaja toimii nimitystoimikunnan sihteerinä.

Nimitystoimikunnan jäsenet 31.8.2019 lukien ovat:

  • Annika Paasikivi, toimitusjohtaja, Oras Invest Oy
  • Antti Mäkinen, toimitusjohtaja, Solidium Oy
  • Reima Rytsölä, varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
  • Mikko Mursula, varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
    sekä asiantuntijajäsenenä Jari Paasikivi, hallituksen puheenjohtaja, Kemira Oyj.

Nimitystoimikunnan kokoonpano (.pdf)

Nimitystoimikunta kokoontui vuoden 2019 aikana kolme kertaa. Jäsenten osallistumisaktiivisuus oli 100 %.

Nimitystoimikunnan työjärjestys (.pdf)

We use cookies to improve your experience on our website. Read more about our cookie policy and privacy statement.