Sisäpiiri

Kemira Oyj noudattaa EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta (MAR), Suomen arvopaperimarkkinalakia, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ja Suomen Finanssivalvonnan (Fiva) ohjeita ja määräyksiä sekä  Nasdaq Helsinki Oy:n julkaisemaa Pörssin sisäpiiriohjetta.

Yhtiö on määritellyt vastuuhenkilöt ja näiden varahenkilöt sisäpiirihallinnon tehtäville, joita ovat muun muassa yleinen vaatimustenmukaisuuden varmistaminen, sisäpiiritiedon julkistamisesta ja julkistamisen lykkäämisestä päättäminen, sisäpiiriluetteloiden ylläpitäminen, kaupankäyntirajoituksen noudattamisen valvonta sekä johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiirinsä tekemien, Kemiran osakkeisiin ja muihin rahoitusvälineisiin liittyvien liiketoimien julkaiseminen.

Yhtiö on markkinoiden väärinkäyttöasetuksen edellyttämällä tavalla määritellyt, että sen johtotehtävissätoimiviin henkilöihin kuuluvat yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä hallituksen ja johtoryhmän sihteeri. Johtotehtävissä toimivat henkilöt ovat velvollisia määrittelemään lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ja yhteisöt ja ilmoittamaan nämä Kemiralle.

Kemira julkistaa pörssitiedotteella johtotehtävissään toimivien henkilöiden sekä heidän lähipiirinsä tekemät, Kemiran osakkeisiin ja muihin rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimet markkinoiden väärinkäyttöasetuksen edellyttämällä tavalla.

Lain mukaan johtotehtävissä toimiva henkilö ei saa toteuttaa liiketoimia listayhtiön osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä 30 päivän pituisen ajanjakson aikana ennen listayhtiön tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen julkistamista. Kemira soveltaa samanlaista 30 päivän pituista kaupankäyntirajoitusta myös niihin Kemira-konsernin työntekijöihin, jotka osallistuvat osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen laatimiseen tai julkaisemiseen ja jotka saavat tietoonsa konsernitasoista julkaisematonta taloudellista tietoa.

Kemira Oyj:n sisäpiiriluetteloa ylläpidetään yhtiön lakiasiainyksikössä.

Tiedotteet johdon liiketoimista

Tämänhetkinen tilanne Kemiran johtohenkilöiden osakeomistukset Kemiran osakkeista

Hallitus

Johtohenkilö Asema Arvo-osuuslaji Omistus
Paasikivi Jari Hallituksen puheenjohtaja Osake 241 868
Tuomas Kerttu Hallituksen varapuheenjohtaja Osake 17 899
Büchele Wolfgang Hallituksen jäsen Osake 12 632
Cunningham Shirley Hallituksen jäsen Osake 5 793
Fuhrmann Werner Hallituksen jäsen Osake 1 609
Hietala Kaisa Hallituksen jäsen Osake 7 276
Lappalainen Timo Hallituksen jäsen Osake 11 442

Johtoryhmä

Johtohenkilö Asema Arvo-osuuslaji Omistus
Rosendal Jari Toimitusjohtaja Osake 140 800
Castrén Petri Johtoryhmän jäsen Osake 44 726
Pixton Matthew Johtoryhmän jäsen Osake 18 710
Poulsen Kim Johtoryhmän jäsen Osake 41 477
Puputti Esa-Matti Johtoryhmän jäsen Osake 30 509
Salminen Antti Johtoryhmän jäsen Osake 46 091
Salonen Eeva Johtoryhmän jäsen Osake 57 098
Hakkila Jukka Muu johtoon kuuluva henkilö Osake 88 365

Tapahtumahistoria
viimeiset 12 kuukautta

Pvm Johtohenkilö Omistus Arvo-osuuslaji Tapahtuma Muutos +/-
04.03.2021 Castrén Petri Oma Osake Palkkio +6 732
04.03.2021 Hakkila Jukka Oma Osake Palkkio +5 236
04.03.2021 Pixton Matthew Oma Osake Palkkio +5 236
04.03.2021 Poulsen Kim Oma Osake Palkkio +9 350
04.03.2021 Puputti Esa-Matti Oma Osake Palkkio +5 236
04.03.2021 Rosendal Jari Oma Osake Palkkio +14 960
04.03.2021 Salminen Antti Oma Osake Palkkio +9 350
04.03.2021 Salonen Eeva Oma Osake Palkkio +5 236
06.11.2020 Paasikivi Jari Oma Osake Osto +7 500
28.10.2020 Rosendal Jari Oma Osake Osto +5 000
26.05.2020 Büchele Wolfgang Oma Osake Myynti -97 000
08.05.2020 Büchele Wolfgang Oma Osake Palkkio +1 609
08.05.2020 Cunningham Shirley Oma Osake Palkkio +1 609
08.05.2020 Fuhrmann Werner Oma Osake Palkkio +1 609
08.05.2020 Hietala Kaisa Oma Osake Palkkio +1 609
08.05.2020 Lappalainen Timo Oma Osake Palkkio +2 012
08.05.2020 Paasikivi Jari Oma Osake Palkkio +3 365
08.05.2020 Tuomas Kerttu Oma Osake Palkkio +2 012
 1. Pyydämme Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) mukaisia Kemira Oyj:n johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriään noudattamaan alla olevia ohjeita liiketoimien ilmoittamisessa.

  Ilmoitukset on tehtävä Kemira Oyj:lle ja Finanssivalvonnalle välittömästi ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen tekemisestä.

  Ohjeet liiketoimi-ilmoitusten tekemiseen

  1. Täytä liiketoimien ilmoittamista koskeva lomake

  • Lomake löytyy täältä (.pdf) (Finanssivalvonnan internet-sivu)
  • Lomakkeen täyttämisessä tarvittavia tietoja:
   Kemira Oyj:n LEI-koodi: 74370031Y7RK5H88CQ48
   Kemira Oyj:n osakkeiden kaupankäyntitunnus: KEMIRA
   Kemira Oyj:n osakkeiden ISIN-koodi: FI0009004824
   Ilmoitusnumero (notification reference): Muodostuu automaattisesti lomakkeelle (ei tarvitse täyttää)

  2. Lähetä täytetty lomake sähköpostin liitteenä yhtiölle ja Finanssivalvonnalle välittömästi liiketoimen tekemisen jälkeen

  • Mikäli olet valtuuttanut Kemiran ilmoittamaan liiketoimesta Finanssivalvonnalle, riittää, että lomake toimitetaan osoitteeseeen insiders(at)kemira.com.
  • Älä lähetä lomaketta postitse määräajan (3 työpäivää) lyhyyden vuoksi.

  Lomake lähetetään sähköpostin liitteenä yhtiölle ja Finanssivalvonnalle seuraavasti:

  A. Lähetys Kemira Oyj:lle:

  Lähetä lomake sähköpostin liitteenä osoitteeseen insiders@kemira.com

  Ilmoita sähköpostissa myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa, mikäli Kemiralla tulee ilmoitukseen liittyen kysyttävää

  B. Lähetys Finanssivalvonnalle:

  Mene osoitteeseen https://securemail.bof.fi ja lähetä lomake suojattuna sähköpostina osoitteeseen johdonkaupat@finanssivalvonta.fi

  Kemira Oyj julkaisee saamansa ilmoituksen pörssitiedotteena viipymättä ilmoituksen saatuaan.

  Julkistettuja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksia voit tarkastella 3.7.2016 jälkeen internet-sivuillamme: Uutishuone

  Lisätietoja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksiin liittyvästä sääntelystä saat muun muassa Finanssivalvonnan internet-sivuilta.

  Johdon ja lähipiirin liiketoimia koskevan rekisteriselosteen löydät täältä.

We use cookies to improve your experience on our website. Read more about our cookie policy and privacy statement.