Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee yhden tilintarkastajan, jonka on oltava Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvaliokunnan hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisö nimittää päävastuullisen tilintarkastajan, jonka on oltava KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Vuoden 2019 yhtiökokous valitsi Kemira Oyj:n tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Rytilahti.

Vuonna 2019 tilintarkastajalle maksettiin maailmanlaajuisesti tilintarkastamiseen liittyviä palkkioita 1,4 miljoonaa euroa. Lisäksi maksettiin veroneuvontaan liittyvistä palveluista 0,3 miljoonaa euroa ja muista palveluista palkkioita 0,3 miljoonaa euroa.

We use cookies to improve your experience on our website. Read more about our cookie policy and privacy statement.