Kohdemarkkinat ja Kemiran yleiskatsaus

 1. Kemira tarjoaa asiantuntemusta ja räätälöityjä kemikaaliyhdistelmiä runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille. Kemiran kohdemarkkinat (n. 22 mrd. euroa vuonna 2019) kasvaa 27 mrd. euroon vuonna 2025 (CAGR: 3-4 %).

  KEMIRAN KOHDEMARKKINAT
  Mrd. euroa

  *CAGR, compound annual growth rate = keskimääräinen vuotuinen kasvu
  Johdon arvio perustuen useisiin lähteisiin

  Pulp & Paper

  Kemiran Paper-segmentillä on ainutlaatuista asiantuntemusta, jonka avulla voimme tarjota parhaat mahdolliset kemian sovellukset, sekä tukea paperin ja sellun valmistajia innovoinnissa ja toiminnan jatkuvassa tehostamisessa.

  Pulp & Paper -markkinoiden keskimääräinen vuotuinen kasvu (CAGR) n. 1-2 %

  Markkinoiden arvioitu kasvu 9 mrd euroa.

  COVID-19-pandemia vaikutti markkinaan lyhyellä aikavälillä, piktän aikavälin ajurit edelleen vakaat

  Liiketoiminnan edistäjät:

  • Havu- ja lehtipuun sellun kysyntä kasvaa pakkauskartongin (verkkokauppa, muovin korvaajat), pehmopaperin kasvavan kysynnän ansiosta sekä kierrätyskuidun vähyydestä johtuen
  • Verkkokauppa, tuoteturvallisuus ja muovin korvaavat ratkaisut kasvattavat pakkausmateriaalien kysyntää
  • Kehittyvien maiden vaurastuminen lisää pehmopaperin kysyntää
  • Median digitalisoituminen vähentää graafisen paperin kysyntää

  Yhteys veteen:

  • Tehokas vedenkäyttö, tärkeää sellu- ja paperiteollisuudessa
  • Energiakulutus, tuotteen laatu, prosessien läpivietävyys ja asiakkaiden kannattavuus riippuvat vesitehokkuudesta

  Suurimmat kilpailijat:

  • mm. Solenis, Nouryon, Ecolab, SNF, Solvay, Chemtrade

  Industry & Water

  Industry & Water -segmentti palvelee kunnallisia ja runsaasti vettä käyttäviä teollisuudenaloja. Tarjoamme asiantuntemusta, sovellusosaamista ja kemikaaleja, jotka parantavat prosessi- ja resurssitehokkuutta. Vedenkäsittelyssä autamme asiakkaitamme tehostamaan vedenkäsittelyprosessin eri vaiheita. Öljy- ja kaasuteollisuudessa autamme tehostamaan talteenottoa nykyisistä varannoista ja vähentämään veden ja energian käyttöä.

  Industry & Water -markkinoiden keskimääräinen vuotuinen kasvu (CAGR) n. 5-6 %

  Markkinoiden arvioitu kasvu 13 mrd euroa.

  COVID-19-pandemian vaikutus selvä liuskekaasu- ja -öljyliiketoiminnassa; muut I&W -liiketoiminta-alueet edelleen vakaat lyhyellä ja pitkällä aikavälillä

  Liiketoiminnan edistäjät:

  • Teollistuminen ja väestönkasvu lisäävät veden kulutusta
  • Määräykset tiukentavat vedenpuhdistuksen laatua
  • Lietteen tehokkaampi kuivatus
  • Fosforin talteenotto
  • Veden uudelleenkäyttö

  Yhteys veteen:

  • Keskittyminen ympäristömääräyksiin (jätevesi ja uudelleenkäyttö)
  • Runsaasti vettä kuluttavien prosessien tiukemmat tehokkuusvaatimukset
  • Kustannuksia laskevat, vedenkäyttöä vähentävät ja tuottoa kasvattavat sovellukset

  Pääkilpailijat:

  • Polymeerit: esim. SNF, Solvay, Ecolab, Solenis
  • Saostuskemikaalit: pääosin pieniä paikallisia yrityksiä, kuten esim. Feralco, USalco, Chemtrade
 2. Kemira on aidosti globaali yritys – myyntiä yli 100 maassa

  Innovaatio

  Innovoimme yhdessä asiakkaidemme kanssa parantaaksemme vesi-, energia- ja raaka-ainetehokkuutta. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen käytettiin 28,9 milj euroa vuonna 2020.

  Vuoden 2020 saavutukset:

  •     Uudet tuotelanseeraukset: 7
  •     Uudet patenttihakemukset: 37

  Liikevaihdon jakauma

  Tuotteittain

  MAITTAIN

We use cookies to improve your experience on our website. Read more about our cookie policy and privacy statement.