Kemira.se har flyttats

Vi har förnyat vår hemsida, och den adress du försökte nå leder nu till våra globala engelska sidor.
 
Om du letar efter aktuell information, nyheter och lokala instruktioner, vänligen fortsätt till Industry Park of Swedens hemsida.

Till Industry Park

Åtgärder vid gasutsläpp

Kemira Kemi AB tillverkar svaveldioxid för blekning av pappersmassa. Svaveldioxid är en färglös lättflyktig gas som har en stickande doft av svavel. Gasen verkar kraftigt irriterande på ögon, slemhinnor och fuktig hud.

Säkerheten kring produktion och utlastning har utvecklats i ett nära samarbete med Helsingborgs brandförsvar. Varje år övas en beredskapsplan och organisation i samarbete med brandförsvar, polis och sjukvård.

Gaslarmets funktion testas varje måndag kl. 10.00.

Om larmet ljuder på annan tid, gör så här:

  • Stäng av ev. ventilation, samt dörrar och fönster.
  • Lyssna på riksradion
  • Avvakta ytterligare information

Om larmet går (.pdf)

​Kemira Kemi AB
P.O. Box 902, Industrigatan 70, Industrigatan 83
SE-251 09 Helsingborg, Sweden
Tel. +46 42 171 000
Fax +46 42 171 314

We use cookies to improve your experience on our website. Read more about our cookie policy and privacy statement.