logo

    Nyheter

    Mindre brand på Kemira Kemi

    En mindre brand uppstod på Kemira på eftermiddagen den 14 maj. Branden var lokaliserad till smältningsanläggningen för fast svavel som ligger i hamnområdet. I samband med tömning av ett svavelfilter uppstod brand i en uppsamlingsback. Kemiras egen personal gjorde en mycket god första insats med brandsläckare. Räddningstjänsten tillkallades för att säkerställa att allt var släckt. Det förelåg aldrig någon spridningsrisk och inte någon fara för allmänheten.

    Share

    We use cookies to improve your experience on our website. Read more about our cookie policy and privacy statement.