Kurir som tar ett paket ur en väska

Aktuellt

Kemira Kemi AB tillverkar svaveldioxid för blekning av pappersmassa. Svaveldioxid är en färglös lättflyktig gas som har en stickande doft av svavel. Gasen verkar kraftigt irriterande på ögon, slemhinnor och fuktig hud.

Säkerheten kring produktion och utlastning har utvecklats i ett nära samarbete med Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Varje år övas en beredskapsplan och organisation i samarbete med räddningstjänst, polis och sjukvård.

Gaslarmets funktion testas varje måndag kl. 10.00.

Om larmet ljuder på annan tid, gör så här:

 • Stäng av ev. ventilation, samt dörrar och fönster.
 • Lyssna på riksradion.
 • Avvakta ytterligare information.

Om larmet går

Kemira Kemi AB
P.O. Box 902,
Industrigatan 70
SE-251 09 Helsingborg, Sweden
Tel. +46 42 17 10 00

Kemira har tagit i bruk en lösning för att kunna skicka information via SMS till närboende. Tanken är att snabbt kunna nå ut med information vid en störning eller andra händelser inom Kemira som man som granne kan undra över. Vid stora incidenter som kräver omedelbara och omfattande insatser kommer vi som tidigare att använda Kemiras interna gaslarm och signalen VMA (viktigt meddelande till allmänheten). Vi kommer liksom tidigare även att informera på kemira.se. SMS-lösningen blir ett komplement till övriga informationskanaler. Information via SMS kan även lämnas i förväg om vi misstänker att störningar kan uppkomma, t ex vid planerat underhållsarbete.

För att kunna få SMS behöver du registrera dig. Registreringssidan, som ses på bilden nedan, kommer du till genom att klicka på länken:

https://recipient.rapidreach-notification.com/$/start?cpar=43445D455A5E525F414A&shortcut=reg

 •  Skriv in ditt namn, email-adress och mobiltelefonnummer.
  Mobiltelefonnummer ska anges både i fältet Mobiltelefon och SMS (frivilligt).
 • Ange landskod (+46) och utelämna första nollan (Ex: 0777123456 blir +46777123456).
 • Skriv in din gatuadress i adressfältet.
 • Skriv in och KESOZ i kodfältet.
 • Om du är ett företag ange företagsnamnet i fältet Företag.
 • Lösenordsfälten behöver inte fyllas i.
 • Välj rätt symbol under Säkerhetskontroll och klicka på Registrera.

Vid problem med registreringen eller för att avregistrera dig kontakta info@industrypark.se.

Meddelandena skickas ut från något av följande nummer: +44 762 480 6524, +44 762 480 6804, +44 778 620 0453, +65 9694 0338, +852 9544 9536, +34 971 110 202, +353 86 180 3062, och det kommer alltid tydligt framgå att det är Kemira som är avsändare.

Testmeddelanden kan komma att skickas. Detta framgår då tydligt av meddelandet.

Genom att registrera dig för SMS-Information samtycker du till att Kemira Kemi AB lagrar dina personuppgifter, i enlighet med GDPR, i syfte att användas för SMS-utskick enligt beskrivningen ovan. Du kan när som helst återkalla samtycket och begära att dina uppgifter tas bort. Du kan även när som helt begära att få ett utdrag över vilka personuppgifter vi lagrar om dig. Personuppgifterna sparas så länge systemet för SMS- information är i bruk eller tills du återkallar samtycket. Uppgifterna lämnas inte vidare till någon annan. Att dina uppgifter är aktuella kommer att kontrolleras minst vart 5:e år och inaktuella uppgifter tas bort. Kontakta info@industrypark.se om du vill ta bort eller ändra dina uppgifter eller få ett utdrag av de uppgifter som lagras om dig.

Nyheter

Tillbaka till toppen