Om larmet går

Kemira Kemi AB tillverkar svaveldioxid för blekning av pappersmassa. Svaveldioxid är en färglös lättflyktig gas som har en stickande doft av svavel. Gasen verkar kraftigt irriterande på ögon, slemhinnor och fuktig hud.

Säkerheten kring produktion och utlastning har utvecklats i ett nära samarbete med Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Varje år övas en beredskapsplan och organisation i samarbete med räddningstjänst, polis och sjukvård.

Gaslarmets funktion testas varje måndag kl. 10.00.

Om larmet ljuder på annan tid, gör så här:

  • Stäng av ev. ventilation, samt dörrar och fönster.
  • Lyssna på riksradion.
  • Avvakta ytterligare information.

Om larmet går

Kemira Kemi AB
P.O. Box 902,
Industrigatan 70
SE-251 09 Helsingborg, Sweden
Tel. +46 42 17 10 00

Tillbaka till toppen