Toimintaohjeet hätätilanteisiin

Onnettomuustilanteessa tai yllättävän sairauskohtauksen sattuessa annetaan mahdollisuuksien mukaan ensiapua. Paikalle hälytetään apua soittamalla hätänumeroon 112. Lisäonnettomuudet tulee pyrkiä estämään.

Ensimmäinen onnettomuuspaikalle tuleva aloittaa avun antamisen. Ensiaputaitoisin johtaa. Arvioidaan loukkaantuneiden avun tarve. Kaikki toimintakykyiset auttavat. Ensiavussa on tärkeintä turvata loukkaantuneen hengitys ja verenkierto sekä tyrehdyttää suuret verenvuodot.

Tulipalotilanteissa nopeus on tärkeää. Oikealla toiminnalla palon ensimmäisinä minuutteina ja ennen palokunnan saapumista voidaan pelastaa ihmishenkiä ja rajoittaa aineellisia vahinkoja.

Kun poliisi saapuu paikalle, se ottaa vastuun tilanteesta ja sen organisoinnista. Yleisestä hätätilanteesta varoitetaan yleisellä vaaramerkillä. Lisätietoja varoituksen syystä annetaan radiossa.

Pelasta

 • Pelasta loukkaantuneet välittömästä hengenvaarasta
 • Vedä potilasta maata pitkin vaatteista
 • Älä liikuttele potilaita turhaan

Estä lisäonnettomuudet

 • Varoita muuta liikennettä, hätävilkut, varoituskolmiot
 • Pysäytä onnettomuusajoneuvojen moottorit
 • Huolehdi että auttajat ja autettavat pysyvät tien sivussa
 • Varo laukeamattomia turvalaitteita

Tee hätäilmoitus

 • Soita numeroon 112

Rauhoita potilaita ja anna vammojen mukaista ensiapua

 • Avaa tajuttoman potilaan hengitystiet
 • Tyrehdytä runsas verenvuoto
 • Tajuton potilas kylkiasentoon

Opasta

 • Opasta auttajat onnettomuuspaikalle

Pelasta

 • Pelasta välittömässä vaarassa olevat

Sammuta

 • Yritä sammuttamista, kun palo on vielä hallittavissa
 • Vältä savun hengittämistä
 • Pysy matalana. Savu tainnuttaa nopeasti
 • Älä sammuta vedellä rasvapaloa

Rajoita

 • Rajoita paloa, jos alkusammutus ei onnistunut
 • Kerrostalossa sulje porrashuoneeseen johtavat ovet. Älä vaaranna henkeäsi

Hälytä 112

  • Tee hätäilmoitus turvallisesta paikasta, palotilan ulkopuolelta
  • Opasta hälytetty apu paikalle

Lähes jokainen tulipalo on sammutettavissa heti palon sytyttyä. Hanki kotiisi alkusammutusvälineet ja opettele alkusammutus taitoja.

Kemikaalien vaarallisuus riippuu pääasiassa niiden vaarallisista ominaisuuksista, määrästä ja laadusta. Onnettomuus voi olla paikallinen tai hyvinkin laaja.

Väestöä uhkaavasta vaarallisten aineiden onnettomuudesta varoitetaan antamalla yleinen vaaramerkki. Jos kuulet vaaramerkin, suojaudu. Kehota muitakin suojautumaan ja huolehdi, että läheisyydessäsi olevat henkilöt, jotka eivät kykene itse suojautumaan pääsevät suojaan.

Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva ääni. Äänimerkin nousevan ja laskevan jakson pituus on 7 sekuntia. Yleiseen vaaramerkkiin kuuluu aina viranomaisten antama hätätiedote. Tiedotteessa kerrotaan vaaramerkin antamisen syy sekä annettaan tilanteen edellyttämät toimintaohjeet.

Kuultuasi yleisen vaaramerkin

 • Suojaudu sisätiloihin
 • Sulje ovet, ikkunat, tuuletusluukut ja pysäytä ilmastointi/ilmanvaihto
 • Avaa radio, odota ohjeita ja toimi niiden mukaisesti
 • Pysy sisällä. Mene ulos vain jos se on välttämätöntä esimerkiksi ihmishengen pelastamiseksi
 • Vältä puhelimen käyttöä
 • Jos tunnet kaasun haju, hengitä kostutetun vaatteen läpi. Pyri ylempiin kerroksiin. Jos olosuhteet käyvät vaarallisen kemikaalin vuoksi sietämättömäksi, soita hätäkeskukseen ja ilmoita tilanteestasi
 • Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta – voit joutua matkalla vaaraan. Viranomaiset antavat lisäohjeita, myös tiedon alueen tyhjentämisestä, radiossa tai kaiutinauton kuulutuksissa
 • Jos et pääse sisätiloihin ja tunnet kaasun hajua, poistu kaasun alta sivutuuleen. Pyri korkeampaan maastoon kohtaan.

KUN KUULET YLEISEN VAARAMERKIN,
ÄLÄ SOITA HÄTÄNUMEROON 112,
VAAN TOIMI NÄIDEN OHJEIDEN MUKAAN.

Kokeilumerkki on yhden minuutin mittainen yhtäjaksoinen ääni. Kokeilu on yleensä jokaisen kuukauden ensimmäinen maanantai, puolen päivän aikaan.​​​​​​

Icon featuring two persons wearing helmets.

Kaanaan teollisuuspuiston turvallisuustiedote

Kemira Oyj on laatinut toimintaansa koskevan turvallisuusselvityksen turvallisen toiminnan varmistamiseksi. Tiedotteessa esitellään yrityskuvaukset Kaanaan teollisuuspuistossa toimivista yrityksistä, ja lisäksi tehdasalueella käytettävät kemikaalit on eritelty. Kaanaan teollisuuspuisto toimii Porissa Pihlavanlahden vieressä, josta on lyhyt etäisyys satamaan. Alueella vierailee päivittäin useita raskaanliikenteen ajoneuvoja, joista useat kuljettavat vaaralliseksi luokiteltua ainetta.

Kaanaan teollisuuspuiston turvallisuustiedote

Takaisin alkuun