Kasvimaan hoitamista.

Liete

Vedenpoisto lietteestä voi olla hankalaa, koska lietteen koostumus vaihtelee. Vedenpoisto voi myös tulla kalliiksi, jos vedenpoistoprosessin toimintaa ei ole voitu optimoida. Kustannuksia lisäävät kuljetus- ja hävityskulut ja lietteen läikkyminen ja hienoaineet sekä kemikaalien yliannostus. Kattava tuotevalikoimamme ja syvällinen asiantuntemuksemme auttavat asiakkaitamme erottamaan nesteen kiintoaineista tehokkaasti kaikissa olosuhteissa.

Vedenpoisto lietteestä

On tärkeää pitää lietteen määrä mahdollisimman pienenä, jotta hävityskuluja voidaan pienentää. Suuri kiintoainepitoisuus vähentää lietteen määrää. Ratkaisumme ovat auttaneet asiakkaitamme kasvattamaan kiintoainepitoisuutta merkittävästi. Kulujen vähentämisen lisäksi ratkaisumme kasvattavat vedenpoistoyksikön kapasiteettia niin, ettei polymeerien annostusta tarvitse lisätä. Lisäksi etenkin rikkivety- ja ammoniakkipäästöjen hajunhallinta paranee ja puhdistustarve pienenee, koska struviittia muodostuu entistä vähemmän.

Asiakkaamme saavat meiltä kattavan valikoiman orgaanisia ja epäorgaanisia saostusaineita ja polymeereja sekä seuranta- ja optimointiratkaisuja ja laajaa sovellusosaamista. Tehostetun vedenpoiston ratkaisuihimme kuuluu älykkään prosessinhallinnan teknologioita, ja ne optimoivat kemikaalien kulutuksen ja tuottavat aina parhaan suorituskyvyn.

Yhä useammalla teollisuudenalalla on alettu hyödyntää biokaasua, jonka avulla orgaanisen jätteen koko energiapotentiaali saadaan käyttöön. Biokaasun tuottaminen orgaanisesta jätteestä on varteenotettava tapa pienentää energiakustannuksia. Autamme asiakkaitamme tehostamaan biokaasun tuotantoa merkittävästi.

Tehdastyöntekijä katsoo tablettitietokoneen näyttöä.

Ota yhteyttä

Kysy lisää

Tutustu myös

Biokaasu

Biomassan hyödyntäminen on yksi vastaus maailmanlaajuiseen tarpeeseen vähentää orgaanista jätettä ja pitää ympäristöjalanjälki mahdollisimman pienenä. Biokaasu on uusiutuva energialähde, joka linkittyy jätevedenkäsittelyyn. Sen tuotannossa hyödynnetään orgaanista jätettä, kuten teollisuuden ja kotitalouksien biojätettä ja jätevedenkäsittelyssä syntyvää lietettä. Biokaasu valtaa alaa lupaavana uusiutuvan sähkön ja lämmön lähteenä.

Biokaasuprosessit ovat ainutlaatuisia, ja niihin liittyvät tarpeet vaihtelevat substraatin koostumuksen, mädätysteknologian, mädätteen käsittelyn ja kaasun hyödyntämisen mukaan. Etsimme aina parhaan ratkaisun yhdessä asiakkaan kanssa biomassan ominaisuuksien perusteella. Kemiran asiantuntemuksen avulla asiakkaat voivat parantaa biokaasun tuottoa ja laatua ja tehostaa jätteen hävittämistä.

Ota yhteyttä

Kysy lisää

Takaisin alkuun