Tyttö kaataa juomavettä lasiin.

Raakavesi ja juomavesi

Maapallon vesivarannoista vain noin kolme prosenttia on ihmisen hyvinvoinnille välttämätöntä makeaa vettä. Suurin osa makeavesi varannoista on kuitenkin jään suojissa tai syvällä maaperässä. Ilman vettä ei ole elämää: 60 prosenttia ihmiskehosta on vettä. Siksi on erittäin tärkeää huolehtia rajallisista maailman makean veden varannoista.

Pintaveden laatu vaihtelee suuresti. Raakavesi on harvoin riittävän laadukasta juomavedeksi tai teollisuuden prosessivedeksi ilman käsittelyä. Koko vesikierron kattava sovellusosaamisemme auttaa kuntia ja vesi-intensiivisiä teollisuudenaloja täyttämään tiukat laatuvaatimukset.

Juomavesi

Juomaveden valmistamisen haasteita ovat raakaveden heikkenevä laatu ja jatkuvasti tiukentuvat juomaveden turvallisuuta ja laatua koskevat säännökset. Raakavedessä on vaihtelevia määriä orgaanisia hajoamistuotteita, hiekka- tai savihiukkasia, levää, bakteereja ja viruksia. Myös raakaveden happamuus voi vaihdella. Kemiallinen koagulointi ja flokkulointi ovat tehokkaimmat käsittelymenetelmät. Valikoimaamme kuuluvat saostusaineet, polymeerit ja saostumanestoaineet ovat Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) vaatimusten mukaisia, ja niillä on NSF-sertifikaatit.

Tutkimus- ja tuotekehitystyömme sekä vedenkäsittelyteknologian asiantuntemuksemme perustuu vuosikymmenien kokemukseen erilaisista sovelluksista. Autamme asiakkaitamme täyttämään juomaveden laadulle ja turvallisuudelle asetetut vaatimukset.. Kemiran luotettava ja vastuullinen toimitusketju takaa toimitusvarmuuden.

Mies on lenkillä ja kantaa vesipulloa.

Ota yhteyttä

Kysy lisää

Desalinointi ja veden uudelleen­­käyttö

Merivesi ja murtovesi voidaan suolanpoiston avulla käsitellä juomavedeksi ja prosessivedeksi niillä alueilla, missä pohjavettä tai pintavettä ei ole riittävästi saatavilla. Suola voidaan poistaa vedestä membraaniteknologian avulla.

Veden uudelleenkäytön sovelluksissa voidaan myös hyödyntää membraaniteknologiaa. Jätevettä voidaan käsitellä ja kierrättää teollisuuden prosesseja tai maatalouden kastelutarpeita varten ja joissakin tapauksissa myös kunnalliseen käyttöön. Kaiken hyödynnettävän veden ei tarvitse olla juomakelpoista.

Kemira tarjoaa kokonaisvaltaisen ja kustannustehokkaan membraaniohjelman desalinointilaitoksille ja veden uudelleenkäytön sovelluksiin. Laitoskohtaisen analyysin pohjalta optimoidaan esikäsittely- ja membraaniprosessien olosuhteet ja niihin parhaiten sopivat tuotteet, sekä prosessien seuranta ja optimointi.

Rakennuksia meren rannalla.

Ota yhteyttä

Kysy lisää

Väri, maku, ulkonäkö

Epäilyttävä väri, maku tai ulkonäkö ei ole toivottava ominaisuus vedessä. Liuenneen kiintoaineen poisto on keskeistä terveellisen ja ulkonäöltään miellyttävän veden tuotannossa. Olemme kehittäneet liuenneen kiintoaineen poistoon turvallisia ja sertifioituja, erittäin suorituskykyisiä tuotteita joiden avulla voidaan saavuttaa erittäin alhainen jäännöshiukkaspitoisuus.

Veden väri voi johtua liuenneesta orgaanisesta aineesta, kuten humushapoista tai mineraaliepäpuhtauksista, kuten raudasta ja mangaanista. Kemiallinen saostus on tehokasmenetelmä värin poistamiseen ja vedenlaadun parantamiseen.

Tuotteitamme voidaan käyttää sekä hiukkasiin sitoutuneiden metallien että liuenneiden raskasmetallien saostukseen. Tehokkain käsittely saadaan aikaan yhdistämällä saostus- ja flokkulointikemikaaleja. Valikoimassamme on myös kemikaaleja metalli-ionien vähentämiseen tai hapetukseen mikä helpottaa metalli-ionien erottamista. Joidenkin raskasmetallien osalta adsorbentteja voidaan käyttää vaihtoehtoisena käsittelymenetelmänä.

Pitkä kokemuksemme ja kattava vedenkäsittelyprosessien tuntemuksemme tuovat ratkaisun asiakkaidemme vedenlaadun ongelmiin.

Kaksi laboratoriotyntekijää tutkivat näytettä.

Ota yhteyttä

Kysy lisää

Prosessivesi

Jokainen prosessivesijärjestelmä on erilainen. Siksi tarvitaan vedenlaadun, teollisuudenalan ja prosessiparametrien mukaan räätälöityjä tuotteita. Veden uudelleenkäyttö on myös varteenotettava vaihtoehto teollisuudessa etenkin niukkavetisillä alueilla. Valitsemalla oikeat käsittelymenetelmät on mahdollista toteuttaa mahdollisimman suljettu laitoskohtainen vesikierto. Oikeanlainen kemia on erittäin tärkeää kaikissa tapauksissa: se maksimoi tehokkuuden ja minimoi laitevahingot ja kunnossapitoseisokit.

Autamme asiakkaitamme optimoimaan prosessien kokonaiskustannukset ja pienentämään energian- ja vedenkulutusta sekä varmistamaan laitteiden luotettavan toiminnan ja vähentämään kunnossapidon tarvetta.

Lue lisää myös siitä, miten voimme auttaa hajun, korroosion, vaahdon, struviitin ja saostumisen hallinnassa.

Työntekijä katsoo kolmea monitoria.

Ota yhteyttä

Kysy lisää

Takaisin alkuun