Lapsi istuu autossa.

Energia

Kaupungistumisen ja elintason nousun kaltaiset maailmanlaajuiset megatrendit vaativat energiavarannoiltamme yhä enemmän. Lämmitystä, valaistusta ja kuljetusta pidetään itsestäänselvyyksinä, mutta niiden taustalla on valtava toimijaverkosto. Asiakkaamme huolehtivat näistä perustarpeista yhä haasteellisemmassa toimintaympäristössä. Autamme asiakkaitamme mukautumaan muuttuviin vaatimuksiin: entistä haastavampiin kenttäolosuhteisiin, kasvavaan kilpailuun, tiukempiin säännöksiin ja tehokkaampaan uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämiseen.

Biokaasu

Biomassan hyödyntäminen on yksi vastaus maailmanlaajuiseen tarpeeseen vähentää orgaanista jätettä ja pitää ympäristöjalanjälki mahdollisimman pienenä. Biokaasu on uusiutuva energialähde, joka linkittyy jätevedenkäsittelyyn. Sen tuotannossa hyödynnetään orgaanista jätettä, kuten teollisuuden ja kotitalouksien biojätettä ja jätevedenkäsittelyssä syntyvää lietettä. Biokaasu valtaa alaa lupaavana uusiutuvan sähkön ja lämmön lähteenä.

Biokaasuprosessit ovat ainutlaatuisia, ja niihin liittyvät tarpeet vaihtelevat substraatin koostumuksen, mädätysteknologian, mädätteen käsittelyn ja kaasun hyödyntämisen mukaan. Etsimme aina parhaan ratkaisun yhdessä asiakkaan kanssa biomassan ominaisuuksien perusteella. Kemiran asiantuntemuksen avulla asiakkaat voivat parantaa biokaasun tuottoa ja laatua ja tehostaa jätteen hävittämistä.

Ota yhteyttä

Kysy lisää

Bioetanoli

Sokeriruo’on tuotanto tarjoaa mahdollisuuksia muuhunkin kuin tavallisen sokerin valmistukseen. Bioetanoli on myös uusiutuva energialähde – esimerkiksi Brasiliassa lähes puolet autoista käyttää sitä polttoaineena.

Entistä paremmat teknologiat pienentävät tuotantokuluja ja lisäävät kapasiteettia. Räätälöidyt kemikaalikonseptit auttavat asiakkaita vähentämään epäpuhtauksia ja tehostamaan veden uudelleenkäyttöä. Me tuemme asiakkaitamme sovellusosaamisella, luotettavalla toimitusketjulla ja laajalla kemikaalivalikoimalla.

Henkilö ajaa autoa ja hymyilee.

Ota yhteyttä

Kysy lisää

Takaisin alkuun