Henkilö lukemassa kirjaa.

Paperi

Kemia voi toimia kilpailuetuna paperiteollisuudessa. Kuitujen korvaaminen täyteaineilla pienentää kustannuksia, kun lujuus- ja sidosaineet mahdollistavat halvempien kuitujen ja täyteaineiden käytön. Puhtaampi prosessivesi voi vähentää katkoksia, lisätä tuotantoaikaa ja kasvattaa myyntikelpoista tonnimäärää. Uudet sideaine-, päällystys- ja lujuuskemikaalit tukevat tulevaisuuden kehitystarpeita, kuten digitaalista, 3D- ja print-on-demand-painamista.

Kustannus­­­­tehokkuutta

Kustannustehokkuutta ja tuotantoa on helppo kasvattaa yksinkertaisilla toimenpiteillä, kuten paperikoneen prosessivesien puhdistamisella. Meillä on laaja kokemus koneiden toimintavakauden parantamisesta ja sen myötä myyntikelpoisen tonnimäärän kasvattamisesta ja tonnikohtaisten kustannusten pienentämisestä.

Säästömahdollisuuksia saadaan usein myös korvaamalla kalliimpaa pitkäkuitusellua edullisemmilla sellulajeilla tai mekaanisilla tai kierrätysmassoilla. Uudet retentio- ja lujuuskemikaalit mahdollistavat edullisempien kuitujen käytön tai täyteaineiden käytön lisäämisen ilman negatiivisia vaikutuksia lopputuotteen laatuun.

Vedenpoiston tehostaminen ja lujuuden lisääminen funktionaalisilla kemikaaleilla ovat myös osoittautuneet erinomaisiksi tavoiksi alentaa kustannuksia sekä käytettävän energian että kuivaukseen tarvittavan höyryn osalta.

Kemiran Total Chemistry Management (TCM) on kokonaisvaltainen tapa tehostaa toimintaa, vahvistaa kilpailukykyä ja pienentää kustannuksia. TCM-ohjelma tarjoaa kaiken, mitä asiakkaan tehdas tarvitsee – tuotteista asiantuntemukseen ja älykkääseen prosessinhallintaan.

Kalligrafi työskentelemässä.

Ota yhteyttä

Kysy lisää

Uusien laatujen kehittäminen

Paperinvalmistajana voit luoda merkittävää kilpailuetua kehittämällä olemassa olevia paperilaatuja ja niiden ominaisuuksia vastamaan teollisuuden asettamia tarpeita. Kemialla on tässä keskeinen rooli. Esimerkiksi graafisissa papereissa ja painopapereissa sideaineiden korvauskonseptimme voi pienentää kustannuksia ja parantaa samalla painovärin asettumista ja lyhentää värin kuivumisaikoja. Tämä parantaa merkittävästi kaksipuoleisen painatuksen tuotantotehokkuutta.

Etikettipapereissa pintalujuus on keskeinen ominaisuus, joka on usein kompromissi hyvän painovärin asettumisen, nopean värin kuivumisen ja hyvän painettavuuden välillä. Tämä onnistuu uusilla optimoiduilla päällystyskemikaaleilla, myös aiemmin hankalille valupäällystetyille papereille ja lakatuille laaduille.

Ylempänä arvoketjussa mustesuihku-, 3D- ja print-on-demand-painatus ovat luoneet viime aikoina uusia mahdollisuuksia erikoispapereille. Esimerkiksi pöytälevyjä tai laminaatteja voidaan valmistaa mittatilaustyönä. Mustesuihkupainatuksessa on vesipohjaisiin painoväreihin liittyviä erityistarpeita. Siksi valikoimassamme on erikoispigmentti, joka pitää värin paperin pinnalla ja parantaa värintoistokykyä ja värikylläisyyttä myös päällystämättömillä papereilla.

Erikoispaperilaaduissa on lukuisia mahdollisuuksia kannattavaan kasvuun. Tutkitaan niitä yhdessä!

Henkilö tarkastamassa painotyön laatua.

Ota yhteyttä

Kysy lisää

Takaisin alkuun