Konserni

Konserni

Kemiantuntemuksemme helpottaa sinun arkeasi. Tämä tarkoittaa kevyempiä ja vahvempia pakkauksia, pehmeämpiä paperipyyhkeitä ja kirkkaampia painovärejä. Teemme juomavedestä turvallista, jätevedestä puhdasta ja kemiantuntemuksemme avulla energiankäyttö tehostuu.

Asiantuntemuksemme sujuvoittaa ja tehostaa päivittäistä liiketoimintaasi. Olemme sitoutunut kumppani, joka innovoi yhdessä kanssasi ja kehittää ratkaisuja, jotka luovat kannattavaa ja kestävää tulevaisuutta. Meidän tehtävämme on luoda lisäarvoa ja mielenrauhaa. Kutsumme sitä arjen parantamiseksi.

Liikevaihto

EUR 2,7 mrd

vakaa kannattavuus

Työntekijöitä

5 062

kuudella mantereella

Myyntiä yli

100

maassa

 1. Tarkoitus

  Autamme asiakkaitamme tehostamaan veden, energian ja raaka-aineiden käyttöä.

  Visio

  Visiomme: The first choice in chemistry for water intensive industries.

  Arvot

  Sitoudumme asiakkaiden menestykseen
  Välitämme ihmisistä ja ympäristöstä
  Edistämme toiminnan kehittämistä ja uuden luomista
  Menestymme yhdessä

  Strategiamme

  Kemira on korkealaatuisten kemiantuotteiden kehitykseen ja myyntiin keskittynyt yritys. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja räätälöityihin palveluihin. Haluamme kasvaa markkinoita nopeammin. Tavoittelemamme käyttökateprosentti on 15–17 %.

   

  Tarjontamme

  Asiantuntemuksemme, sovellusosaamisemme ja kemikaalimme hyödyttävät asiakkaitamme

  • tuotelaadun ja tuoton optimoinnissa
  • prosessien ja energiankäytön tehostamisessa
  • loppukäytön ja säännösten mukaisen vedenlaadun varmistamisessa.
 2. Liiketoimintamme on jaettu kahteen asiakassegmenttiin. Pulp & Paper -segmentin osuus konsernin liikevaihdosta on noin 55 % ja Industry & Water -segmentin osuus noin 45 %.

  Pulp & Paper

  Asiakkaamme voivat luottaa kemikaaleihimme, asiantuntemukseemme ja kumppanuuteemme prosessinsa joka vaiheessa. Toimitamme kaiken, mitä asiakkaidemme tehtaat tarvitsevat – tuotteista sovellusosaamiseen ja älykkääseen prosessinhallintaan. Tehostamme toimintaa, terästämme kilpailukykyä ja pienennämme kustannuksia yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

  Pulp & Paper: vuoden 2019 tulos

  Liikevaihto

  EUR 1,523 mrd

  55% Kemiran liikevaihdosta

  Käyttökateprosentti

  14,3%

  yhtiön tavoitteiden mukainen

  Pulp & Paper

  #2

  markkina-asema

  Asiakkaat: Sellu- ja paperiteollisuus
  Tuotteet ja palvelut: Kemiallisia ratkaisuja, sovellusosaamista ja älykästä prosessinhallintaa koko prosessiin massanvalmistuksesta paperintuotantoon ja vedenkäsittelyyn
  Markkina-alue: Globaali
  Asema: Olemme sellu- ja paperiteollisuuden #2 valinta kemiankumppaniksi maailmanlaajuisesti.

  Industry & Water

  Industry & Water tukee kunnallisten ja runsaasti vettä käyttävien teollisuudenalojen tehokasta ja vastuullista resurssien käyttöä. Vedenkäsittelyssä autamme asiakkaitamme optimoimaan vesikierron jokaisen vaiheen. Öljy- ja kaasuteollisuuden sovelluksissa kemikaalimme auttavat parantamaan olemassa olevien varantojen tuottoa sekä vähentämään veden ja energian käyttöä.

  Industry & Water: vuoden 2019 tulos

  Liikevaihto

  EUR 1,136 mrd

  45% Kemiran liikevaihdosta

  Kemiallinen vedenkäsittely

  #1

  Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa

  Liuskekiven vesisärötyksen

  #2

  polymeereissä

  • Asiakkaat: Kunnat ja paljon vettä käyttävät teollisuudenalat
  • Tuotteet ja palvelut: Raakaveden, jäteveden ja lietteen käsittelyratkaisut; öljy-, kaasu- ja kaivosteollisuuden kemikaalit ja älykäs prosessinhallinta
  • Markkina-alue: Globaali
  • Asema: Olemme vedenkäsittelyn markkinajohtaja Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa, ja olemme kasvaneet vahvasti muilla markkinoilla. Olemme liuskekiven vesisärötyksen #2 polymeereissä.
 3. Tutkimuksessa ja kehityksessä päätavoitteemme on varmistaa, että tuotevalikoimamme kehittyy asiakkaidemme muuttuvien tarpeiden mukaisesti sekä suorituskyvyn ja hintojen että kestävän kehityksen ja uusiutuvuuden osalta. Olemme sitoutuneet saavuttamaan tavoitteemme tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden, johtavien tutkimuslaitosten, teollisuuden kumppanien ja startup-yritysten kanssa.

  Vahvaan IP-salkkuumme kuuluu

  350

  patenttiperhettä

  1 350

  patenttia

  Meillä on T&K-keskuksia kolmella mantereella, ja tehostamme liiketoimintaa ja resurssien käyttöä jatkuvasti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

  • Espoo
  • Atlanta, Georgia, USA
  • Shanghai, Kiina

  Vastuullisuus on keskeistä tuotekehityksessämme: suosimme ratkaisuja, jotka edistävät kestävää kehitystä tehokkaammin kuin jo markkinoilla olevat ratkaisut.

  Kansainväinen verkosto – paikallista asiantuntemusta

 4. Kemira haluaa varmistaa luotettavan, turvallisen ja vastuullisen toimitusketjun raaka-aineiden hankinnasta aina lopputuotteisiin ja niiden toimituksiin asiakkaille. Hankimme raaka-aineemme vastuullisesti ja arvioimme toimittajamme tiukoilla kriteereillä. Kierrätettyjen materiaalien ja ulkoisten kumppanien teollisten sivutuotteiden osuus käyttämistämme raaka-aineista on noin 23 %. Arvioimme toimittajiemme vastuullisuutta ja varmistamme, että toimittajamme täyttävät tiukat vastuullisen liiketoiminnan vaatimuksemme ja noudattavat liiketoimintakumppaneille tarkoitettuja liiketapaperiaatteitamme.

  Ympäristö-, työsuojelu- ja laatuohjelmamme perustuu kolmeen pääperiaatteeseen:

  • ei ympäristöhaittoja
  • ei henkilövahinkoja
  • asiakastyytyväisyys

  Mittaamme ja seuraamme näiden periaatteiden toteutumista ja tunnistamme jatkuvasti parannusmahdollisuuksia.

  Logistiikkaverkostomme takaa luotettavat kemikaalitoimitukset maailmanlaajuisesti. Painotamme toimitusten helppoa seurantaa, kuormien ja reittien optimointia, turvallisuutta ja asiakastyytyväisyyttä.

  Edellytyksemme toimittajille

  Kaikki tärkeimmät toimittajat, joiden osuus Kemiran vuosihankinnoista on yli 40 prosenttia, ovat allekirjoittaneet sopimuksen ihmisoikeusarvioinnista. Sopimus velvoittaa toimittajat työvoiman oikeudenmukaiseen ja tasavertaiseen kohteluun sekä vaatii kiinnittämään erityistä huomiota siihen, ettei missään toiminnoissa käytetä lapsityövoimaa.

  Uusien toimittajien vähimmäisvaatimustenmukaisuus tutkitaan. Tarkastuksessa varmistetaan, että toimittajat noudattavat sovellettavaa lainsäädäntöä, Kemiran liiketapaperiaatteita sekä Kemiran liiketapaperiaatteita liikekumppaneille. Lisäksi arvioidaan riskit.

  Kemiran liiketapaperiaatteet liikekumppaneille (.pdf)
  Kaikkiin ostoihin sovelletaan Kemiran yleisiä ostoehtoja. Kemiran yleiset ostoehdot (englanniksi)
  Jos haluat myydä Kemiralle tuotteita tai palveluja, täytä liitteenä oleva lomake ja lähetä se meille yhdessä vaadittujen liitteiden kanssa. Kemira RFI-lomake (englanniksi)

  Yhteydenotot:

  Kemira Oyj
  Supply Chain Management
  PL 330
  00101 Helsinki

 5. Kemiran historia alkaa Valtion Rikkihappo- ja Superfosfaattitehtaiden perustamisesta vuonna 1920. Yhtiö keskittyi vastaamaan teollisuuden, kaivostoiminnan ja lannoitetuotannon kasvaviin kemikaalitarpeisiin. Vuosikymmenien kuluessa sen asiantuntemus laajeni maaleihin, pigmentteihin, teolliseen valmistukseen, tekstiilikuituihin ja muihin materiaaleihin. Yhtiö sai uutta asiantuntemusta myös yrityshankintojen ja fuusioiden kautta.

  Kasvava yhtiö sai vuonna 1972 nimekseen Kemira, ja sen liiketoiminnassa alkoi syntyä lupaavia kansainvälistymisen mahdollisuuksia. Yritysostojen ja fuusioiden myötä Kemira nousi markkinajohtajaksi monilla segmenteillä ja tuotannonaloilla.

  Yritys listautui Helsingin pörssiin vuonna 1994. Sen kannattava, vastuullinen kasvu on houkutellut sijoittajia siitä lähtien. Vesikemikaaleista tuli Kemiran strategian perusta vuonna 2008.

  Nykyään yhtiö keskittyy palvelemaan paljon vettä käyttävien teollisuudenalojen asiakkaita: sellu- ja paperiteollisuutta, kunnallista ja teollista vedenkäsittelyä ja öljy- ja kaasuteollisuutta. Kemiralla on yksiköitä 40 maassa, ja työntekijämme edustavat yli 60:tä kansallisuutta. Kemiralla on maailmanlaajuisesti yli 4 800 työntekijää.

  Aikajana

  1920: Valtion Rikkihappo- ja Superfosfaattitehtaat Oy perustetaan

  1982: Laajentuminen Suomen ulkopuolelle alkaa Isosta-Britanniasta

  1984: Toiminta Yhdysvalloissa alkaa

  1985–1992: Yhtiö laajenee eri puolille Eurooppaa, mm. Hollantiin, Belgiaan, Tanskaan, Romaniaan, Espanjaan, Portugaliin ja Puolaan

  1989: Toiminta Aasian ja Tyynenmeren alueella alkaa yhteisyrityksellä Japanissa ja laajenee 1990-luvulla mm. Thaimaahan, Intiaan ja Australiaan

  1994: Kemira listautuu pörssiin

  2008: Vesikemikaaleista tulee Kemiran strategian perusta

  Kemiran lähihistoriasta ja viimeaikaisista tapahtumista saa tietoa  uutishuoneesta ja pörssitiedotteista.

Ura Kemirassa

Tarjoamme sinulle mahdollisuuksia kehittää itseäsi ja rakentaa tulevaisuuttasi kansainvälisessä, alan johtavassa yrityksessä. Me työskentelemme yhtenä tiiminä, keskitymme luomaan arvoa asiakkaillemme, opimme yhdessä ja pyrimme luomaan työympäristön, jossa työntekijämme voivat menestyä ja tuntea iloa työstään. Näin voimme yhdessä vaikuttaa sinun, meidän ja koko maailman tulevaisuuteen.

Tutustu avoimiin työpaikkoihimme.

We use cookies to improve your experience on our website. Read more about our cookie policy and privacy statement.