logo

  Nyheter

  Samråd enligt miljöbalken den 17 december 2018

  De verksamheter som bedrivs inom Industry Park of Sweden, både av Kemira och av andra verksamhetsutövare, behöver tillstånd enligt miljöbalken. För att få ett tillstånd ska man genomgå en miljöprövning.

  Det första miljötillståndet utfärdades 1979 och omfattade då all verksamhet inom industriområdet. Därefter har samtliga produktionsanläggningar omprövats i olika omgångar och har idag moderna miljötillstånd. Kvar i 1979 års tillstånd finns dels serviceanläggningar som hamnen, energicentral och fordonstvätt, dels infrastruktur såsom vägar, järnväg, avloppsnät med mera.

  Tiden är nu kommen att ompröva även de återstående delarna, det vill säga serviceanläggningarna och infrastrukturen, för att dessa ska omfattas av ett modernt tillstånd.

  Ansökan avser befintlig verksamhet och befintlig infrastruktur. Några utökningar planeras inte. Ett samrådsmöte för allmänhet och organisationer kommer att hållas på Kemiras huvudkontor, Industrigatan 70, måndagen den 17 december kl 18.00-20.00. Syftet med samrådet är informera om ansökan och få synpunkter på den miljökonsekvensbeskrivning som ska lämnas in tillsammans med tillståndsansökan. Samrådet omfattar också frågor som omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

  Ett samrådsunderlag som närmare beskriver det som ska omprövas har tagits fram:

  För samråd med myndigheter har ett mer omfattande samrådsunderlag tagits fram:

  Anmälan till samrådet sker till info@industrypark.se eller Kemiras reception på tel. 042-171000 senast den 13 december. Det går även bra att komma oanmäld, men då i mån av plats.

  För ytterligare information och eventuella frågor hänvisas till företagets miljöchef Alvin Paul, tel. 042-171000.

  Skriftliga synpunkter kan lämnas per post till Kemira Kemi AB, Box 902, 251 09 Helsingborg eller via e-post till info@industrypark.se senast den 4 januari 2019.

  Dela

  We use cookies to improve your experience on our website. Read more about our cookie policy and privacy statement.