logo

  Nyheter

  Samråd om EasyMinings etablering den 14 januari 2018

  EasyMining är ett innovationsbolag som har utvecklat och patenterat en metod som kallas Ash2Phos, där aska från förbränning av avloppsslam behandlas för att utvinna fosfor, aluminium- och järnsalter som rena kommersiella produkter.

  Kemira är världsledande inom vattenreningskemi, och vid Kemiras enda svenska anläggning i Helsingborg tillverkas bland annat vattenreningskemikalier. Även Kemira har ett flertal patenterade metoder för utvinning av fosfor.

  Bolagen har beslutat söka tillstånd för en anläggning för utvinning av fosfor baserad på Ash2Phos-metoden. Anläggningen planeras att uppföras inom Industry Park of Sweden, där även Kemiras verksamhet idag bedrivs.

  Samråd för allmänheten kommer att hållas måndagen den 14 januari 2019, kl 18-20, i Kemiras nya huvudkontor, Industrigatan 70 Helsingborg.

  Ett samrådsunderlag som närmare beskriver det som ska omprövas har tagits fram:

  Samrådsunderlag EasyMining 2018 (.pdf)

  Dela

  We use cookies to improve your experience on our website. Read more about our cookie policy and privacy statement.