logo

  Nyheter

  Saneringen av Kemiras gamla fabriksområde och Infjärden framskrider i Vasa

  Kemira Oyj
  Pressmeddelande
  3.6.2020 kl. 7.15

  Kemira har lämnat en vattenhushållnings- och miljötillståndsansökan till regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland för sanering av Infjärden.

  Tillståndsansökan grundar sig på omfattande kompletterande utredningar och experimentella återställande åtgärder som Kemira låtit genomföra i Infjärden under 2019.

  ”Med den tillståndsansökan som nu har lämnats söks en förlängning av den nuvarande tidsfristen och ändring av tillståndet så att det motsvarar vår utvidgade saneringsplan. Vi har redan tidigare (2014) lämnat in en miljötillståndsansökan till regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland avseende nedläggningen av verksamheten på Kemiras fabrik samt senare (2019) kompletterat saneringsplanen för markområdet”, konstaterar Anne Helenius-Heir, Kemiras direktör med ansvar för miljö-, arbetarsäkerhets- och kvalitetsfrågor. ”Vår avsikt är att påbörja saneringsarbetet genast när vi får de behövliga tillstånden och godkännandena.”

  Avsikten är att påbörja saneringsåtgärderna med att riva byggnaderna på Kemiras fabriksområde under hösten 2020. Rivningstillstånd har redan erhållits från Vasa stad.

  När tillstånden och godkännande för detaljplanerna har erhållits för markområdena och Infjärden, påbörjas saneringsåtgärderna även för dessa. I sin helhet beräknas saneringsprojektens aktiva fas ta cirka fyra-fem år från att de tillstånd och godkännanden som styr åtgärderna har erhållits. Uppföljning med anknytning till saneringsarbetena fortsätter ännu därefter.

  ”De planerade saneringsåtgärderna bedöms förbättra situationen i sjön och fabriksområdets miljö betydligt. De miljökonsekvenser som uppstår under saneringsåtgärderna riktas huvudsakligen mot sjön och fabriksområdet och kommer att övervakas i enlighet med de godkända övervakningsplanerna”, säger Anne Helenius-Heir.

  Det har funnits industriverksamheten i området sedan slutet av 1800-talet. Kemira var verksamt i området åren 1945–2013. Kemira äger fabriksområdet. Sjöområdet i Infjärden ägs av Vasa stad.

  Mer information:

  Tero Huovinen, kommunikationsdirektör Kemira Oyj
  Tel. +358 50 4099 373

  Dela

  We use cookies to improve your experience on our website. Read more about our cookie policy and privacy statement.