Damning från Kemiras hamnområde

Under natten mellan söndagen och måndagen (29-30 januari) skedde ett stoftutsläpp från en silo i hamnen inom Kemiras industriområde. Detta har medfört att området sydost om industriområdet kan ha påverkats av damning. Stoftet består av en råvara för cementtillverkning och bedöms ej ha några farliga egenskaper för hälsa och miljö.

För eventuella ersättningskrav för biltvätt skickas ett foto på bilen till kemirakemi@kemira.com. Ange kontaktuppgifter och adress där bilen stod parkerad.

Vi beklagar eventuella olägenheter som kan ha uppstått i samband med utsläppet.

Tillbaka till toppen