Lähikuva paperiarkeista.
20.02.2024

Kohdemarkkinat

Vahva markkina-asema

Kemiralla on vahva markkina-asema Pulp & Paper – sekä Industry & Water -segmenteissä

PULP & PAPER

Loppumarkkina: sellu, pakkauskartonki, pehmopaperi, paino- sekä kirjoituspaperi

Kemiran markkina-asema:

 • #2, arvioitu markkinaosuus noin 16 %.

Kemiran kilpailuedut:

 • kemian asiantuntemus
 • pitkät asiakassuhteet
 • laaja tuotetarjonta kaikille Pulp & Paper -liiketoiminnan sovelluksille
 • suuri ja luotettava toimija; tuotteiden toimitusvarmuus

 

INDUSTRY & WATER

Loppumarkkina: kunnallinen ja teollinen vedenpuhdistus, kaivosteollisuus.

Kemiran markkina-asema:

 • vedenkäsittelyliiketoiminta: Kemiran markkinaosuus noin 25 % saostuskemikaaleissa ja noin 20 % polymeereissä EMEA:ssa ja noin 20 % saostuskemikaaleissa ja noin 10 % polymeereissä Pohjois-Amerikassa

Kemiran kilpailuedut:

 • vahva markkinaosuus vedenkäsittelyliiketoiminnassa valituilla alueilla
 • suuri ja luotettava toimija; tuotteiden toimitusvarmuus

 

 

Kasvustrategia

Tavoitteena markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu (markkinakasvu n. 2-3 %, keskimääräinen vuotuinen kasvu 2023-2028)

Megatrendi Vaikutus Esimerkkejä Kemiraa hyödyttävistä megatrendeistä
VÄESTÖRAKENTEEN MUUTOS Kasvava keskiluokka ja kaupungistuminen Lisääntynyt veden ja pehmopaperin kulutus
Elintapojen muutos ja verkkokaupan kasvu Lisääntynyt pakkauskartongin kulutus
YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN LISÄÄNTYMINEN


Niukkojen luonnonvarojen tehokkaampi käyttö Kiertotalouden tarpeita tukevat kemikaalit
Fokus asiakkaidemme uusiutuvien ratkaisujen ja kierrätettävissä materiaaleissa Vaihtoehdot fossiilisille polttoaineille perustuville ratkaisuille
Tiukentuva ympäristön sääntely Lisääntynyt vedenkäsittelyn tarve
Ilmastonmuutoksen hillitseminen Lisääntynyt vedenkäsittelyn tarve

Kemira tarjoaa asiantuntemusta ja räätälöityjä sekä kestäviä kemikaaliratkaisuja paljon vettä kuluttaville teollisuudenaloille. Kemiran merkityksellisten markkinoiden (~ 35 miljardia euroa vuonna 2023) arvioidaan kasvavan ~41 miljardiin euroon vuonna 2028 (CAGR* 2-3 %).

KEMIRAN KOHDEMARKKINAT
Mrd. euroa

*CAGR, compound annual growth rate = keskimääräinen vuotuinen kasvu
Johdon arvio perustuen useisiin lähteisiin

Pulp & Paper

Kemiran Paper-segmentillä on ainutlaatuista asiantuntemusta, jonka avulla voimme tarjota parhaat mahdolliset kemian sovellukset, sekä tukea paperin ja sellun valmistajia innovoinnissa ja toiminnan jatkuvassa tehostamisessa.

Pulp & Paper -markkinoiden keskimääräinen vuotuinen kasvu (CAGR*) n. 1-2 %

 

*CAGR, compound annual growth rate = keskimääräinen vuotuinen kasvu
Johdon arvio perustuen useisiin lähteisiin

Liiketoiminnan edistäjät:

 • Havu- ja lehtipuun sellun kysyntä kasvaa pakkauskartongin (verkkokauppa, muovin korvaajat), pehmopaperin kasvavan kysynnän ansiosta sekä kierrätyskuidun vähyydestä johtuen
 • Verkkokauppa, tuoteturvallisuus ja muovin korvaavat ratkaisut kasvattavat pakkausmateriaalien kysyntää
 • Kehittyvien maiden vaurastuminen lisää pehmopaperin kysyntää
 • Median digitalisoituminen vähentää graafisen paperin kysyntää

Yhteys veteen:

 • Tehokas vedenkäyttö, tärkeää sellu- ja paperiteollisuudessa
 • Energiakulutus, tuotteen laatu, prosessien läpivietävyys ja asiakkaiden kannattavuus riippuvat vesitehokkuudesta

Suurimmat kilpailijat:

 • mm. Solenis, Nouryon, Ecolab, SNF, Solvay, Chemtrade

Industry & Water

Industry & Water -segmentti palvelee kunnallisia ja runsaasti vettä käyttäviä teollisuudenaloja. Tarjoamme asiantuntemusta, sovellusosaamista ja kemikaaleja, jotka parantavat prosessi- ja resurssitehokkuutta. Vedenkäsittelyssä autamme asiakkaitamme tehostamaan vedenkäsittelyprosessin eri vaiheita.

Industry & Water -markkinoiden keskimääräinen vuotuinen kasvu (CAGR*) n. 3-5 %

 

 

*CAGR, compound annual growth rate = keskimääräinen vuotuinen kasvu
Johdon arvio perustuen useisiin lähteisiin

Liiketoiminnan edistäjät:

 • Teollistuminen ja väestönkasvu lisäävät veden kulutusta
 • Määräykset tiukentavat vedenpuhdistuksen laatua
 • Lietteen tehokkaampi kuivatus
 • Fosforin talteenotto
 • Veden uudelleenkäyttö

Yhteys veteen:

 • Keskittyminen ympäristömääräyksiin (jätevesi ja uudelleenkäyttö)
 • Runsaasti vettä kuluttavien prosessien tiukemmat tehokkuusvaatimukset
 • Kustannuksia laskevat, vedenkäyttöä vähentävät ja tuottoa kasvattavat sovellukset

Pääkilpailijat:

 • Polymeerit: esim. SNF, Solvay, Ecolab, Solenis
 • Saostuskemikaalit: pääosin paikallisia yrityksiä, kuten esim. Feralco, USalco, Chemtrade
Takaisin alkuun