Kohdemarkkinat ja Kemiran yleiskatsaus

Kohdemarkkinat

Kemira tarjoaa asiantuntemusta ja räätälöityjä kemikaaliyhdistelmiä runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille. Kemiran kohdemarkkinat (n. 22 mrd. euroa vuonna 2019) kasvaa 27 mrd. euroon vuonna 2025 (CAGR: 3-4 %).

KEMIRAN KOHDEMARKKINAT
Mrd. euroa

*CAGR, compound annual growth rate = keskimääräinen vuotuinen kasvu
Johdon arvio perustuen useisiin lähteisiin

Pulp & Paper

Kemiran Paper-segmentillä on ainutlaatuista asiantuntemusta, jonka avulla voimme tarjota parhaat mahdolliset kemian sovellukset, sekä tukea paperin ja sellun valmistajia innovoinnissa ja toiminnan jatkuvassa tehostamisessa.

Pulp & Paper -markkinoiden keskimääräinen vuotuinen kasvu (CAGR) n. 1-2 %

Markkinoiden arvioitu kasvu 9 mrd euroa.

COVID-19-pandemia vaikutti markkinaan lyhyellä aikavälillä, piktän aikavälin ajurit edelleen vakaat

Liiketoiminnan edistäjät:

 • Havu- ja lehtipuun sellun kysyntä kasvaa pakkauskartongin (verkkokauppa, muovin korvaajat), pehmopaperin kasvavan kysynnän ansiosta sekä kierrätyskuidun vähyydestä johtuen
 • Verkkokauppa, tuoteturvallisuus ja muovin korvaavat ratkaisut kasvattavat pakkausmateriaalien kysyntää
 • Kehittyvien maiden vaurastuminen lisää pehmopaperin kysyntää
 • Median digitalisoituminen vähentää graafisen paperin kysyntää

Yhteys veteen:

 • Tehokas vedenkäyttö, tärkeää sellu- ja paperiteollisuudessa
 • Energiakulutus, tuotteen laatu, prosessien läpivietävyys ja asiakkaiden kannattavuus riippuvat vesitehokkuudesta

Suurimmat kilpailijat:

 • mm. Solenis, Nouryon, Ecolab, SNF, Solvay, Chemtrade

Industry & Water

Industry & Water -segmentti palvelee kunnallisia ja runsaasti vettä käyttäviä teollisuudenaloja. Tarjoamme asiantuntemusta, sovellusosaamista ja kemikaaleja, jotka parantavat prosessi- ja resurssitehokkuutta. Vedenkäsittelyssä autamme asiakkaitamme tehostamaan vedenkäsittelyprosessin eri vaiheita. Öljy- ja kaasuteollisuudessa autamme tehostamaan talteenottoa nykyisistä varannoista ja vähentämään veden ja energian käyttöä.

Industry & Water -markkinoiden keskimääräinen vuotuinen kasvu (CAGR) n. 5-6 %

Markkinoiden arvioitu kasvu 13 mrd euroa.

COVID-19-pandemian vaikutus selvä liuskekaasu- ja -öljyliiketoiminnassa; muut I&W -liiketoiminta-alueet edelleen vakaat lyhyellä ja pitkällä aikavälillä

Liiketoiminnan edistäjät:

 • Teollistuminen ja väestönkasvu lisäävät veden kulutusta
 • Määräykset tiukentavat vedenpuhdistuksen laatua
 • Lietteen tehokkaampi kuivatus
 • Fosforin talteenotto
 • Veden uudelleenkäyttö

Yhteys veteen:

 • Keskittyminen ympäristömääräyksiin (jätevesi ja uudelleenkäyttö)
 • Runsaasti vettä kuluttavien prosessien tiukemmat tehokkuusvaatimukset
 • Kustannuksia laskevat, vedenkäyttöä vähentävät ja tuottoa kasvattavat sovellukset

Pääkilpailijat:

 • Polymeerit: esim. SNF, Solvay, Ecolab, Solenis
 • Saostuskemikaalit: pääosin pieniä paikallisia yrityksiä, kuten esim. Feralco, USalco, Chemtrade

Kemiran yleiskatsaus

Kemira on aidosti globaali yritys – myyntiä yli 100 maassa

Innovaatio

Innovoimme yhdessä asiakkaidemme kanssa parantaaksemme vesi-, energia- ja raaka-ainetehokkuutta. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen käytettiin 28,9 milj euroa vuonna 2020.

Vuoden 2020 saavutukset:

 •     Uudet tuotelanseeraukset: 7
 •     Uudet patenttihakemukset: 37

Liikevaihdon jakauma

Tuotteittain

Maittain