21.06.2021

Kohdemarkkinat ja Kemiran yleiskatsaus

Kohdemarkkinat

Kasvustrategia

Tavoitteena markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu (markkinakasvu n. 3-4 %, keskimääräinen vuotuinen kasvu 2019-2025)

Megatrendi Vaikutus Esimerkkejä Kemiraa hyödyttävistä megatrendeistä
VÄESTÖRAKENTEEN MUUTOS Kasvava keskiluokka ja kaupungistuminen Lisääntynyt veden ja pehmopaperin kulutus
Elintapojen muutos ja verkkokaupan kasvun Lisääntynyt pakkauskartongin kulutus
YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN LISÄÄNTYMINEN


Niukkojen luonnonvarojen tehokkaampi käyttö Kiertotalouden tarpeita tukevat kemikaalit
Fokus asiakkaidemme biopohjaisissa ja kierrätettävissä materiaaleissa Vaihtoehdot fossiilisille polttoaineille perustuville ratkaisuille.
Tiukentuva ympäristön sääntely Lisääntynyt vedenkäsittelyn tarve
Ilmastonmuutoksen hillitseminen Lisääntynyt vedenkäsittelyn tarve

 

KEMIRAN KOHDEMARKKINAT
Mrd. euroa

*CAGR, compound annual growth rate = keskimääräinen vuotuinen kasvu
Johdon arvio perustuen useisiin lähteisiin

Pulp & Paper

Kemiran Paper-segmentillä on ainutlaatuista asiantuntemusta, jonka avulla voimme tarjota parhaat mahdolliset kemian sovellukset, sekä tukea paperin ja sellun valmistajia innovoinnissa ja toiminnan jatkuvassa tehostamisessa.

Pulp & Paper -markkinoiden keskimääräinen vuotuinen kasvu (CAGR) n. 1-2 %

Markkinoiden arvioitu kasvu 9 mrd euroa.

COVID-19-pandemia vaikutti markkinaan lyhyellä aikavälillä, piktän aikavälin ajurit edelleen vakaat

Liiketoiminnan edistäjät:

 • Havu- ja lehtipuun sellun kysyntä kasvaa pakkauskartongin (verkkokauppa, muovin korvaajat), pehmopaperin kasvavan kysynnän ansiosta sekä kierrätyskuidun vähyydestä johtuen
 • Verkkokauppa, tuoteturvallisuus ja muovin korvaavat ratkaisut kasvattavat pakkausmateriaalien kysyntää
 • Kehittyvien maiden vaurastuminen lisää pehmopaperin kysyntää
 • Median digitalisoituminen vähentää graafisen paperin kysyntää

Yhteys veteen:

 • Tehokas vedenkäyttö, tärkeää sellu- ja paperiteollisuudessa
 • Energiakulutus, tuotteen laatu, prosessien läpivietävyys ja asiakkaiden kannattavuus riippuvat vesitehokkuudesta

Suurimmat kilpailijat:

 • mm. Solenis, Nouryon, Ecolab, SNF, Solvay, Chemtrade

Industry & Water

Industry & Water -segmentti palvelee kunnallisia ja runsaasti vettä käyttäviä teollisuudenaloja. Tarjoamme asiantuntemusta, sovellusosaamista ja kemikaaleja, jotka parantavat prosessi- ja resurssitehokkuutta. Vedenkäsittelyssä autamme asiakkaitamme tehostamaan vedenkäsittelyprosessin eri vaiheita. Öljy- ja kaasuteollisuudessa autamme tehostamaan talteenottoa nykyisistä varannoista ja vähentämään veden ja energian käyttöä.

Industry & Water -markkinoiden keskimääräinen vuotuinen kasvu (CAGR) n. 5-6 %

Markkinoiden arvioitu kasvu 13 mrd euroa.

COVID-19-pandemian vaikutus selvä liuskekaasu- ja -öljyliiketoiminnassa; muut I&W -liiketoiminta-alueet edelleen vakaat lyhyellä ja pitkällä aikavälillä

Liiketoiminnan edistäjät:

 • Teollistuminen ja väestönkasvu lisäävät veden kulutusta
 • Määräykset tiukentavat vedenpuhdistuksen laatua
 • Lietteen tehokkaampi kuivatus
 • Fosforin talteenotto
 • Veden uudelleenkäyttö

Yhteys veteen:

 • Keskittyminen ympäristömääräyksiin (jätevesi ja uudelleenkäyttö)
 • Runsaasti vettä kuluttavien prosessien tiukemmat tehokkuusvaatimukset
 • Kustannuksia laskevat, vedenkäyttöä vähentävät ja tuottoa kasvattavat sovellukset

Pääkilpailijat:

 • Polymeerit: esim. SNF, Solvay, Ecolab, Solenis
 • Saostuskemikaalit: pääosin pieniä paikallisia yrityksiä, kuten esim. Feralco, USalco, Chemtrade

Kemiran yleiskatsaus

Kemira on aidosti globaali yritys – myyntiä yli 100 maassa

Innovaatio

Innovoimme yhdessä asiakkaidemme kanssa parantaaksemme vesi-, energia- ja raaka-ainetehokkuutta. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen käytettiin 28,9 milj euroa vuonna 2020.

Vuoden 2020 saavutukset:

 •     Uudet tuotelanseeraukset: 7
 •     Uudet patenttihakemukset: 37

Liikevaihdon jakauma

Tuotteittain

Maittain