26.02.2024

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Riskit

Kemira on alttiina riskeille, jotka voivat johtua sen omasta toiminnasta tai toimintaympäristön muutoksista.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Kemiran merkittävimmät riskit liittyvät seuraaviin aiheisiin:

 • Raaka-aineiden sekä hyödykkeiden hinnat ja saatavuus
 • Toimittajat
 • Vahinkoriskit
 • Asiakaskysynnän muutokset
 • Maailmantalouden tilanne ja geopoliittiet muutokset
 • Kilpailu
 • Yritysostot
 • Innovaatio ja T&K-toiminta
 • Lainsäädännön muutokset
 • Osaamisen hallinta
 • Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
 • Ilmastoon liittyvät riskit
 • Ukrainan sodan riskit ja vaikutukset Kemiraan

Kaikki yllä mainitut riskit on kuvattu vuoden 2023 tilinpäätöstiedotteen sivulta 21 lähtien.

Viimeisin päivitys lähiajan riskeihin ja epävarmuustekijöihin

Kemiran lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä mainitut riskit on kuvattu vuoden 2023 tilinpäätöstiedotteen sivulta 21 lähtien.

Taloudelliset riskit on kuvattu vuoden 2023 tilinpäätöksen liitetiedoissa sivulta 72 lähtien.

 

Ukrainan sodan riskit ja vaikutukset Kemiraan

Ukrainan sodan seurauksena Kemira poistui Venäjältä toukokuussa 2022. Joulukuun 2023 lopussa Kemiran Venäjän liiketoiminnan nettovarat olivat noin 5 miljoonaa euroa. Ne koostuivat pääasiassa Venäjän ruplamääräisistä rahavaroista. Kemira työstää varojen kotiuttamista Venäjältä.

Lisätietoa Kemiran vuoden 2023 näkymistä ja näkymien taustalla olevista oletuksista löytyy 2023 tilinpäätöstiedotteen sivulta 24.