17.07.2024

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Riskit

Kemira on alttiina riskeille, jotka voivat johtua sen omasta toiminnasta tai toimintaympäristön muutoksista.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Kemiran merkittävimmät riskit liittyvät seuraaviin aiheisiin:

 • Raaka-aineiden sekä hyödykkeiden hinnat ja saatavuus
 • Toimittajat
 • Vahinkoriskit
 • Asiakaskysynnän muutokset
 • Maailmantalouden tilanne ja geopoliittiet muutokset
 • Kilpailu
 • Yritysostot
 • Innovaatio ja T&K-toiminta
 • Lainsäädännön muutokset
 • Osaamisen hallinta
 • Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
 • Ilmastoon liittyvät riskit
 • Ukrainan sodan riskit ja vaikutukset Kemiraan

Kaikki yllä mainitut riskit on kuvattu vuoden 2023 tilinpäätöstiedotteen sivulta 21 lähtien. Taloudelliset riskit on kuvattu liitetiedoissa sivulta 72 lähtien.

Viimeisin päivitys lähiajan riskeihin ja epävarmuustekijöihin

Kemiran viimeisin päivitys lähiajan riskeistä ja epävarmuustekijöistä löytyy 17.7. julkaistun osavuosikatsauksen (Q2/2024) sivulta 18:

Kemiran lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä on tapahtunut muutoksia vuoden 2023 lopun tilanteeseen verrattuna. Suomen poliittiset lakot pakottivat merkittävän osan suomalaisista sellu- ja paperitehtaista supistamaan tuotantoa tai pysäyttämään tuotannon kokonaan vuoden 2024 maaliskuussa ja huhtikuun alussa. Myös Kemira joutui supistamaan tuotantoa joissain Suomen tuotantolaitoksissa. Poliittiset lakot päättyivät huhtikuun alussa. Lakoilla oli rajallinen vaikutus Kemiran tammi-kesäkuun 2024 taloudelliseen tulokseen.

 

Ukrainan sodan riskit ja vaikutukset Kemiraan

Ukrainan sodan seurauksena Kemira poistui Venäjältä toukokuussa 2022. Joulukuun 2023 lopussa Kemiran Venäjän liiketoiminnan nettovarat olivat noin 5 miljoonaa euroa. Ne koostuivat pääasiassa Venäjän ruplamääräisistä rahavaroista. Kemira työstää varojen kotiuttamista Venäjältä.

Takaisin alkuun