18.07.2023

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Riskit

Kemira on alttiina riskeille, jotka voivat johtua sen omasta toiminnasta tai toimintaympäristön muutoksista.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Kemiran merkittävimmät riskit liittyvät seuraaviin aiheisiin:

 • Raaka-aineiden sekä hyödykkeiden hinnat ja saatavuus
 • Toimittajat
 • Vahinkoriskit
 • Asiakaskysynnän muutokset
 • Maailmantalouden tilanne ja geopoliittiet muutokset
 • Kilpailu
 • Yritysostot
 • Innovaatio ja T&K-toiminta
 • Lainsäädännön muutokset
 • Osaamisen hallinta
 • Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
 • Ilmastoon liittyvät riskit
 • Ukrainan sodan riskit ja vaikutukset Kemiraan

Kaikki yllä mainitut riskit on kuvattu vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteen sivulla 20.

Viimeisin päivitys lähiajan riskeihin ja epävarmuustekijöihin

Kemiran lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2022 lopun tilanteeseen verrattuna. Taloudelliset riskit on kuvattu vuoden 2022 tilinpäätöksen liitetiedoissa.

 

Ukrainan sodan riskit ja vaikutukset Kemiraan

Ukrainan sodan riskit ja vaikutukset on kuvattu tarkemmin Kemiran vuoden 2022 tilinpäätöksen sivulla 23.  Tilanteessa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia vuoden 2022 lopun tilanteeseen verrattuna.

Kesäkuun 2023 lopussa Venäjän liiketoiminnan nettovarat olivat noin 6 miljoonaa euroa. Ne koostuivat pääasiassa Venäjän ruplamääräisistä rahavaroista. Kemira työstää varojen kotiuttamista Venäjältä. Lisätietoa Kemiran vuoden 2023 näkymistä ja näkymien taustalla olevista oletuksista löytyy Kemiran tammi-kesäkuun 2023 puolivuosikatsauksen sivulta 19.