14.03.2022

Kemira vastuullisena sijoituskohteena

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Kasvava ympäristö- ja sosiaalinen tietoisuus on merkittävä kasvuajuri Kemiran liiketoiminnalle: luonnonvarojen tehokkaampi käyttö, kasvava kiertotalous, kiinnostus biohajoaviin ja kierrätettäviin tuotteisiin, kiristyvä ympäristölainsäädäntö, sekä ilmastonmuutoksen vaikutusten pienentäminen lisäävät Kemiran tuotteiden kysyntää. Vuonna 2021 54 % Kemiran liikevaihdosta muodostui tuotteista, jotka parantavat asiakkaan resurssitehokkuutta.

Miten tuotteemme tekevät maailmasta paremman?

Vastuullisuustavoitteet

Kemira päivitti vastuullisuustavoitteensa vuonna 2021 ja identifioi 5 pääpainopistealuetta: turvallisuus, työntekijät, vesi, kiertotalous ja ilmasto. Kemiran tavoittaana on olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä.

Löydät lisätietoja viidestä pääteemasta Kemiran vastuullisuussivuilta.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteista (Sustainable Development Goals, SDG) Kemira on valinnut niistä neljä tärkeintä, jotka keskittyvät liiketoiminnan kannalta olennaisimpiin ja joihin Kemira voi vaikuttaa eniten. Oleellisimmat ovat: puhdas vesi ja sanitaatio (SDG 6), ihmisarvoista työtä ja talouskasvua (SDG8), vastuullista kuluttamista (SDG12) ja ilmastotekoja (SDG 13).

Kemira tukee UNFCCC Pariisin sopimusta, YK:n liiketoiminnan ja ihmisoikeuksien ”Guiding Principles” sekä YK:n Global Compact -sopimusta.

Kemira on saanut laajasti tunnustusta sitoutumisestaan vastuullisuuteen

Kemira osallistuu aktiivisesti erilaisiin vastuullisuuteen liittyviin tutkimuksiin. Alla listä muutamista vastuullisuusmittauksista, joista ilmenee Kemiran asema verrattuna kemianteollisuuden verrokkiryhmään.

Vastuullisuusraportointi

Kemiran vastuullisuudesta raportoidaan maailmanlaajuisen raportointistandardin; Global Reporting Initiativen (GRI) mukaisesti. Vastuullisuusraportin sisältämä tieto on ulkoisesti varmennettu riippumattoman kolmannen osapuolen toimesta. Lue lisää Kemiran vastuullisuusraportista englanniksi. Lue myös Kemira Annual Review 2021, joka sisältää myös vastuullisuusteemoja.

Yhtiön keskeiset politiikat tukevat vastuullisuutta liiketoiminnoissa

Keskeiset politiikat Vastuuhenkilö Asiayhteys
Liiketapaperiaatteet Lakiasiainjohtaja Ihmiset, turvallisuus
Tuoteturvallisuus- ja -vastuullisuuspoltiikka Tuoteturvallisuusjohtaja Turvallisuus
Trade compliance policy Tuoteturvallisuusjohtaja Turvallisuus
Aineettomien oikeuksien ohjesääntö Teknologiajohtaja Vesi, kiertotalous ja ilmasto
EHSQ*-politiikka (sisältää energiapolitiikan) Johtaja, EHSQ* Turvallisuus, vesi, kiertotalous ja ilmasto
Hankintapolitiikka Kehitysjohtaja Turvallisuus, vesi, kiertotalous ja ilmasto
Logistiikkapolitiikka Johtaja, globaali toimitusketju Turvallisuus ja ilmasto
Rekrytointipolitiikka, palkitsemispolitiikka Henkilöstöjohtaja Ihmiset
Globaali kilpailulainsäädännön noudattaminen Lakiasiainjohtaja Ihmiset
Lahjat, vieraanvaraisuus ja lahjonnan torjunta Lakiasiainjohtaja Ihmiset

*EHSQ, Environment, Health, Safety and Quality = ympäristö, terveys, turvallisuus ja laatu