Autoja sillalla.

Vastuullisuus on strategiamme ytimessä

Vastuullisuus on olennainen osa strategiaamme ja arvonluontia asiakkaillemme. Odotamme myös liikekumppaniemme toimivan vastuullisesti. Hyödynnämme kemian asiantuntemustamme löytääksemme ratkaisuja jotka edistävät kestävää ja menestyvää yhteiskuntaa.

Yhteinen globaali tavoite kehittää maailmaa kestävämmäksi on kirjattu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Niiden perusteella voimme arvioida sitä, miten Kemira voi vaikuttaa näiden tavoitteiden edistämiseen ja kehittää omaa toimintaansa ja vaikuttavuutta tulevaisuudessa. Kemira rakentaa vastuullisuuden painopisteensä neljän SDG:n avulla:

Olemme päättäneet nostaa etusijalle viisi teemaa, jotka sopivat parhaiten liiketoimintaamme ja asiakassegmentteihimme.

Näillä teemoilla voimme myös vaikuttaa eniten joko pienentämällä omaa negatiivista vaikutustamme tai maksimoimalla myönteisen vaikutuksemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen.

Worker at wastewater treatment plant.

Turvallisuus

Turvallisuus on kaiken toimintamme lähtökohta. Liiketoimintamme on riippuvainen kyvystämme pitää prosessit turvallisina tuotantolaitoksissa ja kuljettaa laadukkaita tuotteita asiakkaille ajallaan ja ongelmitta. Meidän täytyy myös varmistaa, että asiakkaat ymmärtävät, miten tuotteitamme pitää käsitellä, ja että lopullinen kuluttajatuote on turvallinen käyttää.

Colleagues enjoying outdoor picnic.

Työntekijät

Kemira on aidosti globaali yhtiö, ja työntekijämme tulevat hyvin monenlaisista taustoista. Tarjoamme työntekijöillemme sopivasti sekä mahdollisuuksia että haasteita globaalissa ja dynaamisessa työympäristössä. Meillä on yhteistyökulttuuri, ja vaalimme yhteenkuuluvuuden tunnetta. Näin työntekijämme kokevat voivansa vaikuttaa asioihin innovoinnin ja vastuullisuuden kautta.

Woman in bathingsuit smiling while floating in the sea with arms wide spread.

Vesi

Makeaa vettä maailman vesivaroista on vain kolme prosenttia, ja vielä pienempi osa tästä on juomakelpoista vettä. Kemira mieltää itsensä vesivarojen vartijaksi, sillä meillä on tuotteet ja keinot auttaa hyödyntämään tätä rajallista resurssia parhaalla mahdollisella tavalla. Omassa toiminnassamme kartoitamme jatkuvasti mahdollisuuksia vähentää veden ottoa, kulutusta, vesipäästöjä ja niiden vaikutuksia kierrättämällä vettä ja käyttämällä sitä uudelleen.

Kiertotalous

Kemiran liiketoimintaan kuuluvat kemianalan innovaatiot, joilla ratkaistaan asiakkaiden ja yhteiskunnan ongelmia, kuten luonnonvarojen ehtymiseen ja kuluttamiseen liittyviä haasteita. Maailmanlaajuisesti kasvava kulutus lisää maapalloon ja raaka-aineisiin kohdistuvia paineita. Voidaksemme erottaa kasvun kulutuksesta meidän on edistettävä kiertotaloutta, suunniteltava jäte pois ja lisättävä raaka-aineiden tuottavuutta.

A person smiling in the middle of plants.

Ilmasto

Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste. Jos ongelmaa ei ratkaista, ekosysteemit ja yhteiskunnat voivat tuhoutua. Toisaalta ongelman ratkaiseminen voi johdattaa maailman vastuulliselle tielle, josta hyötyvät monet osapuolet. Kyse ei ole pelkästään kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä. Pitkän aikavälin tavoitteenamme on hiilineutraalius vuoteen 2045 mennessä. Kemira tukee UNFCCC:n Pariisin sopimusta.

Resurssit ja sertifikaatit

Meillä on monia esimerkkejä siitä, miten edistämme kestävää kehitystä omassa toiminnassamme, miten autamme asiakkaita ja miten suhtaudumme nykyajan yhteiskuntien kriittisimpiin kestävyyshaasteisiin. Lue liiketapaperiaatteemme ja tutustu muihin tärkeimpiin käytäntöihimme.

Three persons holding sweets in a brown paper.

KIERRÄTYS

44 %

raaka-aineistamme on kierrätettyä

TAVOITTEEMME vuoteen

2045

mennessä hiilineutraalius

LIIKEVAIHDOSTAMME

59 %

tulee siitä, että parannamme loppukäytön resurssitehokkuutta

Takaisin alkuun