Kemira edistää kiertotaloutta

Me Kemirassa olemme sitoutuneet edistämään biopohjaista kiertotaloutta ja noudattamaan kiertotalouden periaatteita kaikissa toiminnoissamme.

Voimme vähentää tarpeettomia kustannuksia tuottamalla vähemmän jätettä. Teollisuuden sivutuotteita hyödyntämällä voimme sekä pienentää raaka-ainekustannuksia että helpottaa luonnonvaroihin kohdistuvaa painetta.

Vuonna 2023 Kemiran maailmanlaajuisen tuotantoverkoston käyttämistä raaka-aineista 44 prosenttia oli kierrätysmateriaalia tai teollisuuden sivutuotteita. Epäorgaanisten saostusaineiden linjalla 70–80 % raaka-aineista on kierrätettyä (romurautaa ja käytettyä peittaliuosta). Niitä käytetään jäteveden ja juomaveden käsittelyssä sekä monissa muissa käyttökohteissa teollisessa vedenkäsittelyssä.

Vuonna 2018 Kemira meni astetta pidemmälle ja alkoi hyödyntää kaatopaikkaa, jossa on useita miljoonia tonneja ferrisulfaattia. Näin se ottaa takaisin kiertotalouteen noin 30 vuoden aikana kertyneitä teollisia sivutuotteita. Kemira on tähän mennessä hyödyntänyt noin 960 000 tonnia materiaalia tältä kaatopaikalta.

Kestävä kehitys muokkaa markkinoita väistämättä. Siksi tuotteissamme käytetään yhä enemmän uusiutuvia, kierrätettäviä tai biopohjaisia rakennusaineita. Laadimme uuden biopohjaisen etenemissuunnitelman ja strategian Kemiralle ja siirrymme asteittain fossiilisesta hiilestä uusiutuvaan hiileen omassa tuotevalikoimassamme.

Vuoteen 2030 mennessä liikevaihdosta yli 500 miljoonaa euroa tulee biopohjaisista tuotteista.

2021 LIIKEVAIHTO

219 milj. euroa

biopohjaisista tuotteista

TAVOITELTU LIIKEVAIHTO VUODEN 2030 LOPPUUN MENNESSÄ

> 500 milj. euroa

biopohjaisista tuotteista

Takaisin alkuun