Three persons sitting in a harbour and eating takeway food.

Työntekijät

Varmistetaan aidosti monimuotoinen henkilöstö ja osallistava työpaikka.

Me Kemirassa välitämme työntekijöistämme. Kaikkien työntekijöiden ja asiakkaiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien fyysinen ja henkinen terveys ja turvallisuus ovat meillä aina etusijalla.

Piknik ulkona meren äärellä.

Työntekijät haluavat ratkaista tulevaisuuden haasteita yhdessä. Kohtelemalla kaikkia kunnioittavasti, noudattamalla korkeimpia eettisiä standardeja ja toimimalla rehellisesti vaikutamme myönteisesti toimitusketjuumme ja meitä ympäröiviin yhteisöihin. Näin saamme uusia mahdollisuuksia ja suojaudumme riskeiltä.

Laadimme organisaatiollemme suunnitelman monimuotoisuuden ja osallistumisen edistämisestä. Varmistamme, että työntekijämme voivat jatkaa oppimista ja kasvamista, olla vapaasti omia itsejään työpaikalla, kokea, että johtajat arvostavat eri mielipiteitä, ja että työntekijöillä on vahva tunne Kemiraan kuulumisesta.

Meillä on kunnianhimoiset tavoitteet. Olemme asettaneet itsellemme monimuotoisuus- ja osallistumistavoitteen, joka vahvistaa sitoutumistamme monimuotoiseen henkilöstöömme. Tavoitteemme on kuulua eri teollisuudenaloja edustavien yhtiöiden parhaimmistoon vuoden 2025 loppuun mennessä. Tavoitteen toteutumista mitataan sillä, kuinka työntekijämme kokevat monimuotoisuuden ja osallistumisen.

Haluamme kuulua 10 %:n kärkijoukkoon monimuotoisuudessa ja osallistumisessa vuoden 2025 loppuun mennessä.

Takaisin alkuun