Ilmasto-
tavoitteemme

Kemira tukee täysin UNFCCC:n Pariisin sopimusta.
Pitkän aikavälin tavoitteenamme on hiilineutraalius vuoteen 2045 mennessä.

SCOPE 1

Omasta lämmön- ja höyryntuotannosta syntyvät hiilidioksidipäästöt

Olemme määrittäneet tavoitteeksi vähentää Scope 1- ja Scope 2 -kasvihuonekaasujen yhdistettyjä päästöjä 30 % kaikissa tuotantolaitoksissamme vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2018 perustasoon (930 000 tCO2e). Yhdenmukaistamme yhtiön ilmastotavoitteen sidosryhmiemme odotusten kanssa. Tavoitteemme on olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä Scope 1- ja Scope 2 -kasvihuonekaasujen yhdistetyissä päästöissä.

SCOPE 2

Ulkopuolisten toimittamasta energiasta, lämmöstä ja höyrystä syntyvät hiilidioksidipäästöt

Hyödynnämme edelleen energiatehokkuushankkeita. Uusia uusiutuvia energialähteitä on alettu hyödyntää, ja olemme ottaneet asian esille sähkötoimittajien kanssa markkinoilla, joihin olemme sidotut.

Vuonna 2020 solmimme 10 vuoden sopimuksen, jonka mukaan hankimme 5 MW uusiutuvaa (43,8 GWh vuodessa) peruskuormasähköä. Sopimuksen myötä Kemiran Suomen-toimintoihin hankitun päästöttömän energian osuus nousi 28 prosentista 34 prosenttiin.

SCOPE 3

Hankittujen raaka-aineiden, kuljetuksen ja jakelun hiilidioksidipäästöt

Scope 3 -kasvihuonekaasupäästöjen osalta Kemira on sitoutunut yhteistyöhön toimittajien kanssa pienentääkseen ostettujen tuotteiden ja palveluiden hiilijalanjälkeä. Otimme käyttöön Global Logistics Emissions Council -neuvoston (GLEC) järjestelmän, millä saamme entistä paljon tarkempaa dataa lähtevistä kuljetuksista. Näin voimme tehostaa logistiikkaa.

Kemiran tutkimus ja kehitys pyrkii kehittämään lisää tuotteita biopohjaisista ja teollisuuden sivutuotteiden raaka-aineista, mikä auttaa vähentämään Scope 3 -päästöjä entistä enemmän.

ILMASTOTAVOITE

30 %:n vähennys vuoteen 2030 mennessä

PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITE

Hiilineutraalius vuoteen 2045 mennessä