A person smiling in the middle of plants.

Ilmasto-
tavoitteemme

Kemira tukee UNFCCC:n Pariisin sopimusta.
Pitkän aikavälin tavoitteenamme on hiilineutraalius vuoteen 2045 mennessä.

SCOPE 1

Omasta lämmön- ja höyryntuotannosta syntyvät hiilidioksidipäästöt

Olemme määrittäneet tavoitteeksi vähentää Scope 1- ja Scope 2 -kasvihuonekaasujen yhdistettyjä päästöjä 50 % kaikissa tuotantolaitoksissamme vuoden 2030 loppuun mennessä verrattuna vuoden 2018 perustasoon (930 000 tCO2e). Yhdenmukaistamme yhtiön ilmastotavoitteen sidosryhmiemme odotusten kanssa. Tavoitteemme on olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä Scope 1- ja Scope 2 -kasvihuonekaasujen yhdistetyissä päästöissä.

SCOPE 2

Ulkopuolisten toimittamasta energiasta, lämmöstä ja höyrystä syntyvät hiilidioksidipäästöt

Hyödynnämme edelleen energiatehokkuushankkeita. Jatkamme uusien uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä, ja olemme ottaneet asian esille sähkötoimittajien kanssa markkinoilla, joihin olemme sidotut.

Vuonna 2021 solmimme 10 vuoden sopimuksen, jonka mukaan hankimme 5 MW uusiutuvaa (43,8 GWh vuodessa) peruskuormasähköä. Kemira jatkoi uusiutuvan energian käytön laajentamista ja uusiutuvan energian osuus nousi 31 prosenttiin ostetusta energiasta.

SCOPE 3

Hankittujen raaka-aineiden, kuljetuksen ja jakelun hiilidioksidipäästöt

Scope 3 -kasvihuonekaasupäästöjen osalta Kemira on sitoutunut yhteistyöhön toimittajien kanssa pienentääkseen ostettujen tuotteiden ja palveluiden hiilijalanjälkeä. Otimme käyttöön Global Logistics Emissions Council -neuvoston (GLEC) järjestelmän, millä saamme entistä paljon tarkempaa dataa kuljetuksista. Näin voimme tehostaa logistiikkaa.

Kemiran tutkimus ja kehitys pyrkii kehittämään lisää tuotteita biopohjaisista ja teollisuuden sivutuotteiden raaka-aineista, mikä auttaa vähentämään Scope 3 -päästöjä entistä enemmän.

ILMASTOTAVOITE

50 %:n vähennys vuoden 2030 loppuun mennessä

(Scope 1 & 2)

PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITE

Hiilineutraalius vuoteen 2045 mennessä

(Scope 1 & 2)

Takaisin alkuun