Woman in bathingsuit smiling while floating in the sea with arms wide spread.

Turvallista
ja puhdasta
vettä

Puhdas vesi on elämän edellytys, mutta myös hyvän ja nautittavan elämänlaadun tae. Ilmastonmuutoksen ja väestönkasvun myötä suurimpia haasteitamme onkin turvata tämän elintärkeän luonnonvaran saatavuus kaikille.

Vesikädenjälkemme

Kemira palvelee runsaasti vettä käyttäviä teollisuudenaloja. Ratkaisuillamme kaikki saavat enemmän puhdasta, turvallista vettä käyttöönsä. Kutsumme tätä vesikädenjäljeksemme. Meillä on kolme keskeistä tapaa vaikuttaa.

Ensinnäkin teemme yhteistyötä kuntien ja kaupunkien vedenkäsittelylaitosten kanssa ja takaamme siten puhtaan, turvallisen ja edullisen juomaveden saatavuuden kansalaisille, jotka tarvitsevat sitä pysyäkseen terveinä.

Toiseksi autamme kuntia ja teollisuudenaloja varmistamaan, että luontoon pääsevät jätevedet vastaavat ympäristölupien vaatimuksia ja kuormittavat paikallisia vesistöjä entistä vähemmän.

Kolmanneksi tuemme runsaasti vettä kuluttavaa teollisuutta vedenkäytön vähentämisessä ja kestävämpien prosessien kehittämisessä. Tämä onnistuu esimerkiksi käyttämällä kierrätettyä vettä prosesseissa puhtaan veden sijaan.

Kemira on sitoutunut CEO Water Mandate -ohjelmaan ja edistämään parhaita käytäntöjä.

Vesijalanjälkemme

Omassa toiminnassamme kartoitamme jatkuvasti mahdollisuuksia vähentää veden ottoa, kulutusta, vesipäästöjä ja niiden vaikutuksia kierrättämällä vettä ja käyttämällä sitä uudelleen. Suunnittelemme prosesseja uudelleen ja teemme optimointiprojekteja päivitetyillä ja uusilla tuotantolinjoilla.

Noin 90 prosenttia kaikesta käytetystä vedestä kuluu ensisijaisesti Kemiran valmistusprosessien jäähdytykseen. Vesi voidaan päästää takaisin ympäristöön ilman jatkokäsittelyä.

Kemiran tavoitteena on jatkuvasti tehostaa puhtaan veden käyttöä. Puhtaan veden käytön tehokkuus lasketaan vähentämällä otetuista vesikuutioista jäähdytysveden määrä tuotantotonnia kohden. Perustasona on vuosi 2019, jolloin vettä käytettiin 1,9 m3 tuotantotonnia kohden. Vuonna 2023 puhtaan veden käytön tehokkuus oli 1,3 m3 tuotantotonnia kohden.

Kolmanneksi tuemme runsaasti vettä kuluttavaa teollisuutta vedenkäytön vähentämisessä ja kestävämpien prosessien kehittämisessä. Tämä onnistuu esimerkiksi käyttämällä kierrätettyä vettä prosesseissa puhtaan veden sijaan.

Kemiran uusi tavoite on parantaa vesihuoltoa Leadership-tasolle perustuen CDP Water Security -pisteytysmenetelmään vuoden 2025 loppuun mennessä.

2023 yleiskuva vesivirroista (megalitraa)

GRI 303-3

74 056

Vedenotto

GRI 303-4

68 885

Poistovesi

GRI 303-5

5 171

Vedenkulutus

Takaisin alkuun