Konsernin johto

Kemiran johtamisesta ja liiketoiminnasta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja, joiden tehtävät määräytyvät Suomen osakeyhtiölain ja Kemiran yhtiöjärjestyksen mukaan.

Kemiran hallintorakenne kaaviona.

Kemira Oyj:n yhtiökokous on konsernin ylin päättävä elin. Se kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä.

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet. Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan 4–8 jäsentä.

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen nimittää hallitus. Yhtiöjärjestyksen mukaan toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää yhtiötä sekä konsernia hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Kemiran johtoryhmä on vastuussa yhtiön pitkän aikavälin strategisesta kehittämisestä. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti ja sen puheenjohtajana toimii yhtiön toimitusjohtaja.

Takaisin alkuun